Pamätný deň zahraničných Slovákov 2016

2016, 5. júl, Zelená ratolesť – Slovenské pozdravy spoza hraníc

Pamätný Deň zahraničných Slovákov si v roku svojho desiateho výročia Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí uctil tromi programami.  V doobedňajších hodinách boli slávnostne položené kvety k základnému kameňu slovenského vysťahovalectva v Sade Janka Kráľa. V kultúrnom programe štátnu hymnu Slovenskej republiky ako aj vysťahovalecké piesne Hojže BožeKeď sa Slovák preč do sveta uberal predniesol Komorný zbor Viliam Figuš Bystrý z Padiny, zo Srbska.

Krajanské foto-dotyky je názov dokumentačnej výstavy fotografií, ktorej vernisáž sa konala v rovnaký deň na nádvorí bratislavskej Starej radnice. Výstava vznikla výberom 32 fotografií autorov z radov zahraničných Slovákov, ktorí svoje fotografie zaslali do ÚSŽZ. V priliehavom programe svoje umenie predviedlo trio z Mlynkov ako aj huslistka Ivana Jašová, vojvodinská Slovenka žijúca v Nórsku. Výstavou tak bol vzdaný hold slovenskému krajanskému svetu ako aj desaťročnej činnosti, ktorú má za sebou Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Programom Zelená ratolesť – Slovenské pozdravy spoza hraníc Pamätný deň zahraničných Slovákov kulminoval. V súčinnosti s Bratislavským kultúrnym a informačným strediskom a pod záštitou Predsedníctva Slovenskej republiky v Rade Európskej únie zaznel v realizácii ÚSŽZ na Hlavnom námestí Bratislavy dvojhodinový program, v ktorom vystúpili umelci a ochotníci z krajanských komunít zo Srbska, Maďarska, Rumunska, Rakúska a Kanady. V programe účinkovalo 80 krajanov.

Hlavný organizátor:

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí

Folklórne súbory a hudobné skupiny:

Folklórny súbor Východná Slovák Dancers, Toronto, Kanada

Folklórny súbor Slovak Domovina Dancers, Windsor, Kanada

Komorný zbor Viliam Figuš Bystrý, Padina, Srbsko

Folklórny súbor Sálašan, Nadlak, Rumunsko

Pilíšske trio, Mlynky, Maďarsko

Interpreti vokálneho a inštrumentálneho umenia:

Ivana Jašová, huslistka (Nórsko)

Slovenka Benková Martinková, spev (Srbsko)

Marek Andrej Kaňa, spev (Srbsko)

Marek Stupavský, klavír (Srbsko)

Divadelné súbory:

Pohybové divadlo Stará Pazova, Srbsko

Výstavy:

Dokumentačná výstava Krajanské foto-dotyky

Galaprogram:

Hlavné námestie, Bratislava

Scenár a réžia galaprogramu:

doc. PhDr. Michal Babiak

Ideový zámer: Návštevníkov podujatí bližšie zoznámiť s osobnosťami z radov krajanov respektíve s tými, ktorí v krajanských komunitách pobudli a v nich tvorili. Striedali sa mená ako boli Ján Kollár, Jozef Viktor Rohoň, Vladimír Hurban Vladimírov, Jozef Gregor Tajovský, Pavol Jozef Šafárik a mnohí iní a ich mená sa prelínali s prejavmi súčasnej kultúry, ktorá aj dnes v krajanských komunitách naplno žije.

Slovami režiséra programu Michala Babiaka, kanadská Slovenka Irene Timmko za všetkých účinkujúcich v závere programu povedala:  Drahí rodáci, veľmi pekne vám ďakujeme za tieto krásne potlesky. Som milióny Slovákov vo svete. Som slovenský národ, ktorý nežije na Slovensku. Som milióny tých ktorí sa vo svete stratili, ale ešte viacej tých, ktorí nezabudli odkiaľ prišli. Som milióny tých, ktorí Slovensko každý deň nevidia, ale každú noc snívajú. Som milióny tých, ktorí v dni bežné posvätne pracujú vo svete, ale vo chvíľach sviatočných prichádzajú domov, na Slovensko. Som milióny tých, ktorí vás, tento ľud na Slovensku, stále nesieme v srdci a vy o tom možno ani neviete.

 

O účastníkoch Pamätného Dňa zahraničných Slovákov v roku 2016

Folklórny súbor Východná Slovák Dancers

Súbor Východná Slovák Dancers bol založený v roku 1984 v Toronte. V súčasnej dobe má 48 členov v troch skupinách. Veľkým sviatkom pre všetkých členov FS Východná bol slávnostný koncert k 30. výročiu založenia súboru v r. 2014, nazvaný „Z Východnej do sveta“. Súbor vystupuje pre slovenskú komunitu v Kanade, ale aj v USA a štátoch Európy, účinkoval na festivaloch vo Východnej a Detve. Členmi súboru sú nadšení tanečníci, ktorí si dali za cieľ zachovávať slovenskú kultúru a folklór pre budúce pokolenia Slovákov v Kanade. Vedúcim súboru je Dušan Dorich.

Folklórny súbor Slovak Domovina Dancers

Domovina je slovenský folklórny súbor, ktorý pôsobí v kanadskej provincii Ontario, v meste Windsor. Súbor bol založený v roku 1983, v súčasnosti má 20 členov vo veku 15 – 25 rokov. Jeho cieľom je prostredníctvom tanca zachovávať slovenské kultúrne dedičstvo v Kanade. FS Domovina vystupoval v mnohých mestách v Kanade, USA aj Európe, tlieskali mu taktiež na folklórnych festivaloch a slávnostiach na Slovensku. Vedúcou súboru je Irena Timko.

Komorný zbor Viliam Figuš Bystrý

Najmladší zo slovenských komorných  zborov pôsobiacich v prostredí vojvodinských Slovákov v Srbsku je Komorný zbor Viliama Figuša Bystrého z Padiny. Zbor bol založený v roku 2013 v rámci zaznamenávania 110. výročia príchodu tohto slovenského hudobného skladateľa do Padiny. Repertoár zboru tvoria skladby svetovej hudby, vážnej hudby, cirkevné diela ako aj úpravy slovenských a srbských ľudových piesní. Vedúci a dirigent zboru je Janko Tomek.

Ivana Jašová

Virtuózka Ivana Jašová pochádza z komunity vojvodinských Slovákov. Hudobné vzdelanie nadobudla najprv v Srbsku, kde získavala ocenenia na početných štátnych súťažiach, neskôr si svoje hudobné zručnosti zdokonaľovala na Hudobnom konzervatóriu v San Franciscu. V štúdiu pokračovala ako doktorandka na Bostonskej Univerzite, kde pravidelne koncertovala v Bostonskom občianskom orchestri a účinkovala na festivaloch v Tanglewood hudobnom centre. Ivana Jašová je držiteľkou prestížneho ocenenia Esther B. and Albert S. Kahn Career Entry Award. V súčasnej dobe je členkou nórskeho symfonického orchestra Stavanger. Ivana je členkou Virtuoso Soloists of New York Ensemble, ktorý v lete usporiada Hudobný festival v Portugalsku (Bendada Festival), na ktorom Ivana bude vystupovať a prednášať.

Slovenka Benková

Pochádza z hudobnej rodiny z Báčskeho Petrovca v Srbsku. Hudobné vzdelanie nadobudla na Vysokej škole múzických umení v Bratislave a po tom ako absolvovala doktorandské štúdium teórie hudby a dirigovania pôsobí v komunite vojvodinských Slovákov. Venuje sa pedagogickej činnosti a zapojená je do početných hudobných projektov, najmä hudobných festivalov a podujatí. V Novosadskom rozhlase nahrala autorské skladby ale aj ľudové piesne. Samostatné CD Nová a Tak, ako kedysi vydala v roku 2015.

Marek Andrej Kaňa

Marek Andrej Kaňa pochádza z komunity vojvodinských Slovákov. Hudobné vzdelanie nadobudol v Novom Sade, najprv v hre na flautu neskôr v sólo speve. Ďalšie hudobné vzdelávanie získal na Konzervatóriu v Bratislave, neskôr na Fakulte múzických umení v Banskej Bystrici. V súčasnosti je študentom druhého ročníka vokálnej interpretácie u Prof. Evy Blahovej. Od roku 2010 je členom Slovenského filharmonického zboru. V roku 2016 naštudoval a premiéroval postavu Dulcamara z opery Nápoj Lásky od Gaetana Donizettiho, s orchestrom Štátnej opery Banská Bystrica. Zúčastňuje sa na vystúpeniach a nahrávaní  speváckeho zboru Lúčnica, vystupuje  v rámci speváckeho kvinteta Klapa Ravnica, ktorý sa prezentuje, predovšetkým a capella spievaním tradičných a nových chorvátskych piesní.

Marek Stupavský

Marek Stupavský pochádza z Nového Sadu, z radov vojvodinských Slovákov. Na klavíri začal hrať už ako päťročný k čomu ho viedla hlavne matka, hudobná pedagogička a organistka. V Novom Sade nadobudol svoje základné a stredoškolské hudobné vzdelanie. V Srbsku sa zúčastnil početných klavírnych súťaží a získal tam početné ocenenia a uznania. Neraz bol laureátom štátnej súťaže a uznaniami sa ovenčil aj v medzinárodnej konkurencii. Svoje hudobné zručnosti si dnes zdokonaľuje na Vysokej škole múzických umení v Bratislave  na Hudobnej a tanečnej fakulte, v triede docenta Ivana Gajana. Je i absolventom Royal Academy of Music from United Kingdom a navštevoval početné majstrovské školy klavíra. Svoj prvý sólistický koncert mal roku 2008 a odvtedy realizoval početné vystúpenia a koncerty.

Pohybové divadlo Stará Pazova

Stará Pazova je centrom Slovákov žijúcich v regióne Sriem vo Vojvodine, v Srbsku. Tunajší Slováci sa pýšia dlhou a kontinuálnou divadelnou tradíciou, ktorej základy položila známa rodina Hurbanovcov. Divadelný život je v tomto prostredí aj dnes mimoriadne zastúpený a jeho špecifikom sú pohybové predstavenia s ktorými tunajší ochotníci zaznamenávajú pozoruhodné úspechy v Srbsku a v zahraničí. Na autorskú hudbu Miroslava Baka sa divadelníci predstavia v komornom prevedení a v zložení: Miroslav Kožík, Michal Topoľský a Stefana Budimirovićová. V roku 2013 na Festivale v Trebinji boli s predstavením Babylon vyhlásený za najúspešnejšie predstavenie na Balkáne. V programe zahrajú úryvok z predstavenia Ad infinitum, ktoré sa v roku 2016 stalo najlepším predstavením vo Vojvodine.

Pilíšske trio z Mlynkov

Pilíšske trio pestuje ľudovú piesňovú tradíciu Slovákov v Maďarsku už 15 rokov. Úspešne zastupovali slovenskú kultúru – okrem iných – v Bazilike sv. Štefana v Budapešti, na Festivale Temža v Londýne, na speváckej súťaži vo Vojvodine, na vianočných koncertoch v Slovákmi obývaných  dedinách  v Srbsku, rovnako, ako aj vo Francúzsku, Ukrajine,  Poľsku, a rumunskom Nadlaku, v Írsku, Chorvátsku, Českej republike a na prestížnych festivaloch na Slovensku (Grand Prix Svetozára Stračinu v Slovenskom rozhlase, Jánošíkove dni v Terchovej…). Základ ich bohatého repertoáru tvoria autentické pilíšske slovenské ľudové i cirkevné/náboženské piesne ale aj ľudové piesne jednotlivých Slovákmi obývaných regiónov Maďarska, tiež sakrálne skladby a ľudové piesne v rôznych nárečiach materskej krajiny. V roku 2016 získali cenu „Zlatý páv“ Celoštátneho združenia speváckych zborov, kapiel a folklórnych súborov v Maďarsku (KÓTA). Trio tvoria Melinda Černá, Tímea Galdová a Levente Galda a vystupujú za hudobného sprievodu akordeonistu Petra Bereca.

Folklórny súbor Sálašan

Folklórny súbor Sálašan z Nadlaku je reprezentatívnym súborom Demokratického zväzu Slovákov a Čechov v Rumunsku, vzišiel z potreby zachovať a odovzdať ľuďom tradíciu slovenskej ľudovej kultúry v jej pôvodných domácich podobách.  Po tom ako bol v roku 1999 založený ľudový orchester Sálašan, iniciovaná Prehliadka sólistov slovenskej ľudovej piesne s medzinárodnou účasťou Cez Nadlak je… sa tento súbor začal rozrastať. V roku  2001 sa im pridružila spevácka skupina a od roku 2003 sa k ľudovému orchestru pripojila tanečná skupina. Folklórny súbor Sálašan má za sebou viac ako 150 vystúpení  na mnohých významných festivaloch, tak doma ako aj v zahraničí (v Maďarsku, Srbsku, Chorvátsku, Českej republike a na Slovensku). Vedúcou súboru Sálašan je Kristína Jucanová.