Pamätný deň zahraničných Slovákov sa začal pri základnom kameni Pamätníka slovenského vysťahovalectva

Piateho júla sa zišla v Sade Janka Kráľa v mestskej časti Bratislava-Petržalka domáca a krajanská verejnosť zo zahraničia, aby si spoločne pripomenuli Pamätný deň zahraničných Slovákov.

Podujatie organizoval Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, konalo sa pod záštitou predsedníčky vlády Slovenskej republiky Ivety Radičovej a v spolupráci s magistrátom hlavného mesta SR, mestskými časťami Bratislavy Petržalkou a Devínom a s Bratislavským samosprávnym krajom. Viac ako sto ľudí sa zhromaždilo pri základnom kameni Pamätníka slovenského vysťahovalectva, ktorý pochádza z tardošovského lomu v Maďarsku, je darom tamojších Slovákov a od roku 2000 skromne pripomína významnú časť dejín Slovenska cez rodákov a ich potomkov usadených v rozličných častiach sveta.

"IMG_0247X"

Slávnostného zhromaždenia sa zúčastnili Branislav Slyško, poradca predsedníčky vlády Slovenskej republiky pre európske záležitosti a zahraničnú politiku, Martin Miškov, zástupca starostu mestskej časti Bratislava-Petržalka, Peter Weiss, veľvyslanec SR v Maďarsku, Ján Varšo, veľvyslanec SR v Srbsku, Roman Bužek, veľvyslanec SR v Írsku, predseda Matice slovenskej Marián Tkáč, zástupcovia štátnej a verejnej správy Slovenskej republiky, predstavitelia krajanských spolkov a organizácií v Maďarsku, Srbsku, Chorvátsku, Rumunsku, v Nemecku, Francúzsku, Švédsku, Írsku, vo Veľkej Británii, v Česku, Švajčiarsku, Čiernej Hore, Taliansku, Libanone a Kanade, poslanci a predstavitelia menšinovej verejnej správy v Maďarsku, Srbsku a Rumunsku, zástupcovia a predstavitelia občianskych združení registrovaných v SR, ktoré sa zaoberajú problematikou Slovákov v zahraničí, členovia zboru poradcov predsedu ÚSŽZ, zástupcovia médií zo Slovenska i zahraničia.

Po slovenskej štátnej hymne Naďa Hammarberg, predsedníčka Kultúrnej spoločnosti priateľov Milana Rúfusa zo Švédska, predniesla báseň Modlitba za Slovensko od Milana Rúfusa, Daniel Compagnon z Francúzska doladil verše nášho klasika hrou na fujaru. Po nich prítomných pozdravil a prihovoril sa im predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Milan Vetrák. Poradca predsedníčky vlády Slovenskej republiky pre európske záležitosti a zahraničnú politiku Branislav Slyško prečítal jej pozdravný list, po ňom vystúpil zástupca starostu Petržalky Martin Miškov a záverečné slovo v príhovoroch patrilo Dušanovi Klimovi, predsedovi Slovensko-nemeckej únie a prvému podpredsedovi zboru poradcov predsedu ÚSŽZ.

"IMG_0116x"

V kultúrnej časti programu ako prvý vystúpili s hudobným posolstvom členovia ľudového súboru Rosička z Kovačice v Srbsku, Adam Vladislav Stupavský zaspieval popri iných aj ľudovú pieseň Keď sa Slovák… v opernej úprave. Folklórny súbor z vojvodinských Vojlovíc potešil prítomných tanečnými kreáciami. Všetci spoločne na záver programu zaspievali pieseň Po nábreží koník beží.

Deň zahraničných Slovákov 2011 pokračoval až do desiatej hodiny večer v Starej tržnici Dolnozemským jarmokom. Predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo privítal na lodi do Devína pozvaných hostí, ktorí vystúpili na Devínsky hrad, aby si pri historickom exkurze pripomenuli aj štátny sviatok Cyrila a Metoda.

Foto: Leo Šiller