Pán Štúr, tie noviny sú skvelé!

Takýmto oslovením a zároveň i poďakovaním nášmu národnému velikánovi za jeho vklad do "dúchania do pahrieb dedičných" nadpísala v týždenníku HLAS ĽUDU svoju reportáž z diania počas Letnej škole žurnalistiky pre redaktorov krajanských médií 2015 v Bratislave MONIKA NECPÁLOVÁ, jedna z trinástich účastníkov tvorivého kurzu, ktorý organizoval Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí v odbornej spolupráci s pedagógmi Katedry žurnalistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave v dňoch 16.-23. augusta 2015 v Bratislave.

S láskavým dovolením redakcie HLASU ĽUDU – jedného z najprestížnejších slovenských krajanských médií, tešiacemu sa v Srbsku čitateľskej obľube i kreditu (znalci života vojvodinských Slovákov po týždenníku radi siahajú aj na Slovensku), ako aj samotnej autorky, publikujeme reportáž v plnom znení, aby sme ju priblížili aj ďalším našim krajanom vo svete i návštevníkom portálu slovenskezahranicie.sk.

 

CELÚ REPORTÁŽ Z DIANIA POČAS

LETENEJ ŠKOLY ŽURNALISTIKY 2015

ČÍTAJTE NA PORTÁLI SLOVENSKEZAHRANICIE.SK

 

http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/krajania-informuju/1465/pan-stur-tie-noviny-su-skvele