Park priateľstva v Dobanovciach

Dňa 18.11.2014 v Dobanovciach, v Srbsku, boli  zasadené stromčeky v Parku priateľstva. Prvý stromček zasadil  slovenský veľvyslanec v Srbsku Ján Varšo a riaditeľka miestnej školy Venera Ristič. Stromy priateľstva vysadili najprv na školskom nádvorí a potom aj vo dvore Slovenského národného domu.

Vysadené sadenice v parku priateľstva sa už začali zakoreňovať a tým aj upevňovať priateľstvo medzi tamojšou Základnou školou Stevana Sremca, Slovenským kultúrno-osvetovým spolkom Šafárik a Veľvyslanectvom Slovenskej republiky v Belehrade.
Pri tejto príležitosti predniesli svoje krátke príhovory veľvyslanec Varšo, konzulka Slovenského veľvyslanectva v Srbsku  Oľga Beňová,  riaditeľka školy Venera Ristićová a predseda Slovenského kultúrno-osvetového spolku Šafárik Žeľko Čapeľo.
Vzácni hostia sa následne stretli s deťmi v škole hovorili im o Slovenskej republike. Následne bola otvorená  výstava venovaná Slovensku.

Podrobnejšie čítajte na portáli slovenskezahranicie.sk v materiáli doplnenom o esej o dramatickej tohtoročnej povodni v časti Srbska, postihnutým obyvateľom ktorej pomáhali aj Slováci z Dobanoviec, z pera žiačky Anny Mosnákovej zo Základnej školy „Zmaj Jova Jovanović“, Meštrovićeva 19, Belehrad, za ktorú získala ocenenie v súťaži literárnych prác žiakov HODŽOV NOVINOVÝ ČLÁNOK. Súťaž aj vďaka riaditeľke ZŠ s MŠ Milana Hodžu na Škarniclovej ul. v Bratislave pani Etele Hessovej oslovuje nielen žiakov škôl na Slovensku, ale aj v krajinách so slovenskými národnostnými menšinami – či už v Srbsku, Chorvátsku alebo v Rumunsku.

V Dobanovciach vyrastú v Parku priateľstva nové stromy

s koreňmi emotívnych vzťahov Slovákov a Srbov

http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/krajania-informuju/958/v-dobanovciach-vyrastu-v-parku-priatelstva-nove-stromy-s-korenmi-emotivnych-vztahov-slovakov-a-srbov