Pascal Janovjak zaujal na Bibliotéke románom Neviditeľný


V programe 19. knižného veľtrhu Bibliotéka, ktorý v prvý novembrový týždeň už tradične s enormným záujmom čitateľskej verejnosti rozprestrel svoje pulty v bratislavskej Inchebe, bola príjemným oživením prezentácia prvého románu talentovaného krajanského spisovateľa Pascala Janovjaka Neviditeľný (L´Invisible). Tridsaťpäťročný autor so slovenskými koreňmi okrem prezentácie priamo na veľtrhu, predstúpil s úspešným ohlasom  pred fajnšmekrov pútavo vystavaného príbehu a  objavného a netuctového vnútorného sveta, podporeného brisknými obrazmi a prežívaniami hrdinu jeho románovej prvotiny, aj v komornejšej atmosfére prezentácie a čítania z románu 3. novembra 2011  v kníhkupectve Panta Rhei v Bratislave.

Na Poštovej ulici sa rozhostila priam rodinná atmosféra, keďže na prezentáciu románu Neviditeľný, ktorého vydanie v slovenčine podporil Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí v rámci svojej dotačnej politiky, prišli nielen prívrženci kvalitného slova a príbehu, ale aj priatelia a známi autorovho otca – Štefana Janovjaka, manažérsky významne spolupracujúceho v procese prekladu románu, ako aj samotného autora, jeho syna Pascala. Spoločne s Pavlom Stanom, konateľom vydavateľstva PostScriptum, s.r.o., v ktorom slovenský preklad románu (Translation  Mária Flochová) vyšiel, rozvíjali nielen tematický rozsah, dejovosť a súvzťažnosť románu a jeho hlavného hrdinu v zrkadlení času, ktorý žijeme, ale bezprostrednými a často i vtipnými rozprávačskými vsuvkami pána Štefana Janovjaka z doslova príbehového súkromia jeho multikultúrnej rodiny, vytvorili neopakovateľne ľudské a priateľské ovzdušie večera s knihou.

Povestnou višničkou na šľahačke žičlivosti spoločenstva priateľov literatúry, ktorá osloví, boli nielen náhľady autora románu – zádumčivo premýšľajúceho a zároveň priamočiaro realisticky sa vyjadrujúceho Pascala, ale v kontexte rodinnej súdržnosti a čara návratov na Slovensko čítanie úryvkov z románu v podaní jeho otca Štefana. Vskutku nevšedný a originálny zážitok s právom na trvácnejšie ukotvenie v pamäti tých, ktorí akiste blahorečia svoju „zviditeľnenú“ prítomnosť na večere s Neviditeľným

AKO SA ŽIJE NEVIDITEĽNÝ SVET

Kniha Neviditeľný, ktorá vyšla vo francúzštine v roku 2009 v parížskom vydavateľstve Buchet-Chastel, je pútavým čítaním o súčasníkovi, jeho činoch, životnej motivácii a premýšľaní o zmysle bytia – a to všetko v súvislostiach a vnemoch aktuálnej krízy. Najmä krízy ľudskosti. Problémom, ktorý dielo Pascala Janovjaka rieši, je strata ľudskej dôstojnosti – vytrácanie sa človeka zo života: neviditeľnosť, prehliadanie človeka v jeho základnej podstate. Už nie je dôležitý človek ako taký, skôr jeho zárobok, výkon, postavenie, schopnosť zaujať. 

Autor v tomto kontexte odkrýva v myšlienkových pochodoch, dilemách a rozjímaniach tridsaťpäťročného  právnika pracujúceho v Luxemburgu pre prestížnu firmu, pojednávania o absolútne moci, príslušnosti k elite, bohatstve. Podobný život totiž viedol aj hlavný hrdina románu, ktorý však svet na tento spôsob viditeľne opúšťa. Všetci ľudia naokolo žili podobne, ale on už nemienil byť ďalej súčasťou tohto životného štýlu. Oslobodený od svojich komplexov vracia sa do reality, stáva sa z morálneho hľadiska novým človekom, nachádza zmysel svojho konania. Autor sa v poryvoch svojho hlavného hrdinu zamýšľa v kontexte podobných protirečení nad tým, že neviditeľný svet a priori nie je lepší ani ľahší, nie je to žiaden vysnívaný raj na zemi. Napriek tomu je to ale život slobodnejší, otvorenejší, dobrodružnejší… O to viac však zároveň aj namáhavejší. Takže, aký výber si zvoliť?

KTO JE PASCAL JANOVJAK

Narodil sa v v roku 1975 vo švajčiarskom  Bazileji v slovensko-francúzkom manželstve. Pascalov otec Štefan Janovjak je bratislavský rodák, ktorý sa v roku 1968 rozhodol emigrovať a vytvoriť si svoje profesijné (vyštudoval aplikovanú matematiku a vo Švajčiarsku si stupne svojho vzdelania rozširoval, aby po roku 1989 a najmä v kontexte samostatného Slovenska od roku 1993 vniesol svoj vklad do rozvoja slovenskej vedy a školstva  svojimi pedagogickými aktivitami – prednáškami na slovenských vysokých školách…) a postupne aj rodinné zázemie v otvorených demokratických podmienkach západnej Európy. Jeho manželka je Francúzka, do rodiny sa narodili traja synovia, u ktorých sa zásluhou ich otca vyvinul veľmi úprimný a ľudsky i emotívne priľnavý vzťah k Slovensku a prakticky ku všetkému, čo so slovenskosťou súvisí.

Pascal je z bratského triumvirátu Janovjakovcov najstarší.  Vyštudoval  literatúru a dejiny umenia v Štrasburgu, aby svoje odborné znalosti zužitkovával v prelínaní iných ako európskych kultúr. Silnými motivačnými aspektmi, ovplyvňujúcimi aj jeho poviedkovú a najnovšie románovú tvorbu, sa stali jeho mimoeurópske pracovné aktivity na poli kultúry v arabskom svete a v Ázii. Pascal sa venoval kultúrnej diplomacii v Jordánsku vo Francúzskom kultúrnom centre v Ammáne. Svoje pedagogické vlohy preukázal potom ako prednášateľ francúzskej literatúry počas dvoch semestrov v Saint-Joseph University v Libanone. Ďalšie pracovné povinnosti ho počas troch rokov včlenili do ministerstva zahraničných vecí Francúzska, Pascal pôsobil vo funkcii riaditeľa Francúzskeho inštitútu v bangladéšskej Dháke.

Od roku 2005 znovu mení krajinu svojho pôsobenia – Pascal pracoval v Ramalláhu na okupovaných palestínskych územiach, kde sa okrem pedagogickej činnosti venoval písaniu poviedok, beletrie a prekladovej literatúry. Z tohto obdobia jeho tvorby bolo najvýznamnejším počinom vydanie literárnej prvotiny, knižky básní v próze Coléoptères (Ženeva, vydavateľstvo Samizdat 2007). Pascal Janovjak ovláda viacero jazykov – francúzštinu, angličtinu, taliančinu, nemčinu, arabčinu a, prirodzene, aj slovenčinu, ktorú napriek svojej – možno až príliš pokornej skromnosti, keď hodnotí seba samého, používal aj počas prezentácie knihy a našej debaty mimoriadne obratne.

Román Neviditeľný (L´Invisible) vyšiel v roku 2009 v náklade 25-tisíc výtlačkov, čo je na francúzskej literárnej scéne obdivuhodný úspech, keďže, aj podľa slov autorovho otca, pána Štefana Janovjaka, „vychádza vo Francúzsku- Mekke svetovej literatúry- každý mesiac okolo 500 nových knižných titulov v oblasti beletrie. Teda- ak si už niekoho takýmto spôsobom a vydavateľským prístupom všimnú, už ide o významný kompliment. Ako otec som preto na Pascala veľmi hrdý, ohlas jeho románu ma napĺňa radosťou a verím, že aj slovenský preklad jeho prvého románu sa stane prínosom pre slovenskú literatúru."

Pascal Janovjak žije v súčasnosti so svojou talianskou manželkou v Ríme, v marci 2011 sa im narodil syn. Po maratóne prezentácií svojich diel (do Bratislavy priletel po 10-dňovom mediálno-prezentačnom pobyte v Kanade, kde s úspechom predstavil svoju novú publikáciu „A toi“, v novembri ho čakajú ďalšie podobné aktivity v Paríži), neskrýva očakávania z nových spisovateľských impulzov. V Ríme chystá literárne dielo, v ktorom využíva netradičný prístup v jeho obsahovej a dramaturgickej stavbe: autor oslovuje pre neho celkom neznámych ľudí priamo na ulici. A tí sa v rôznej intenzite osobného nasadenia a zaujatosti zdôverujú so svojimi životnými príbehmi.

Je sa teda v blízkej budúcnosti na čo tešiť, pretože podľa vyjadrení samotného Pascala, ako aj jeho otca Štefana, po pozitívnom ohlase románu Neviditeľný, sa vynasnažia o to, aby podobne, ako v počine vydavateľstva PostScriptum, s.r.o., sa aj niektoré z ďalších diel Pascala Janovjaka dostali k slovenským čitateľom v ich rodnom jazyku. V prípade románu Neviditeľný to bolo aj zásluhou Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, ktorý sa na vydaní knihy podieľal finančnou podporou v rámci svojej dotačnej politiky v rozvíjaní vydavateľských aktivít našich krajanov, žijúcich a pôsobiacich v zahraničí.

Pascal Janovjak: Neviditeľný. Bratislava : Post Scriptum, 2011. 184 strán.