Pavel Kutej, evanjelický farár z Békešskej Čaby, ocenený štátnym vyznamenaním Maďarska

Pri príležitosti štátneho sviatku na počesť viac ako dvoj desaťročnej pastoračnej činnosti, za účasť vo verejnom živote Békéšskej Čaby resp. za služby vykonané v prospech slovenskej národnosti žijúcej v Maďarsku zástupca premiéra Zsolt Semjén odovzdal v Karmelitánskom kláštore v Budapešti občiansky rytiersky kríž Záslužného radu Maďarska evanjelickému farárovi a vedúcemu Charitatívnej služby v Békešskej Čabe Pavlovi Kutejovi. Počas viac ako dvadsaťročného pôsobenia Pavla Kuteja v Békéšskej Čabe sa obnovil nielen cirkevný život mesta, ale aj najväčší evanjelický kostol v strednej Európe. 

Pavel Kutej popritom pomáha občanom svojho mesta aj v civilnom živote ako národnostný poslanec, od roku 2006 tri cykly pôsobil ako člen zastupiteľského úradu mesta Békešská Čaba i ako predseda Výboru pre občianske, národnostné záležitosti a koordinovanie záujmov. Ako vyznáva: „od Boha sme dostali silu, aby sme slúžili našim blížnym.“

 

www.luno.hu

Zdroj: https://www.beol.hu/kozelet/helyi-kozelet/kituntettek-kutyej-pal-bekescsabai-evangelikus-lelkeszt-3418054/?fbclid=IwAR0McfN1ZEdb7jwHGLNpsBz_YHIw0k6m4lppsumcHQwnm_DVImzAq8lguF4

 

Uverejnené: 3. 11. 2020