Pavla Hlasznika a Svetlanu Zolňanovú ocenila ku Dňu učiteľov Martina Lubyová Veľkou medailou svätého Gorazda

Z rúk ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR Martiny Lubyovej si v utorok 27. marca 2018 v Bratislave pedagógovia a odborníci z oblasti školstva z celého Slovenska, ako aj z dvoch krajanských prostredí – Rumunska a Srbska, prevzali ocenenie. Veľké i Malé medaily sv. Gorazda a ďakovné listy dostalo celkovo 61 učiteľov a pracovníkov v školstve. Medzi ocenenými boli aj dlhoroční pedagógovia z prostredia dolnozemských Slovákov v Rumunsku a Srbsku – Pavel Hlasznik z Nadlaku a Svetlana Zolňanová z Nového Sadu. Obaja si prevzali Veľkú medailu svätého Gorazda, k čomu im v mene všetkých pedagogických pracovníkov v slovenskom zahraničí, ako aj v mene krajanov, úprimne blahoželá aj Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Ministerka školstva vo svojom príhovore vyzdvihla význam a poslanie učiteľského povolania. „Slovensko je krajinou, ktorej úspech závisí od ľudského kapitálu, a preto potrebujeme dobrých učiteľov, odborníkov, akými ste vy,“ povedala podľa informácie TASR Martina Lubyová. Pripomenula aj pripravované zmeny v školstve a nevyhnutnú spoluúčasť učiteľov pri zavádzaní týchto zmien do praxe. „Práca pedagóga si zaslúži to najvyššie uznanie. Dnešný slávnostný deň by mal byť len pomyselnou špičkou ľadovca úcty a obdivu, ktoré patria vám a ostatným pedagógom,“ dodala M. Lubyová.

Ocenenia si prevzali pedagógovia pôsobiaci na všetkých úrovniach vzdelávacieho systému od materských škôl až po vysoké školy. Medzi ocenenými sú aj učitelia našich krajanov žijúcich v Rumunsku a Srbsku. Na Lýceu Jozefa Gregora Tajovského v rumunskom Nadlaku pôsobí Peter Pavel Hlasznik, ktorý si Veľkú medailu svätého Gorazda prevzal za modernizáciu slovenského národnostného školstva v Rumunsku a za rozvoj vzdelávacích a kultúrnych aktivít medzi komunitami Dolnozemských Slovákov a SR. Rovnaké ocenenie získala aj Svetlana Zolňanová, ktorá pôsobí v srbskom Novom Sade.

Viaceré učiteľky a učitelia boli ocenení aj v súvislosti s ich životnými jubileami. Profesor Viliam Lauko, ktorý pôsobil na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, získal Veľkú medailu svätého Gorazda in memoriam.  Veľkú medailu svätého Gorazda v utorok udelili 21 pracovníkom v školstve, Malú medailu svätého Gorazda si z rúk ministerky prevzalo 20 pedagógov a odborníkov z oblasti školstva. Ďalším 20 boli udelené ďakovné listy.

Ocenenia v rezorte školstva nesúce meno svätého Gorazda sú najvyšším stupňom ocenenia v rezorte a tradujú sa od roku 1999. Udeľujú ho ministri školstva pri príležitosti Dňa učiteľov pedagógom, školským pracovníkom a pracovníkom v iných oblastiach spoločenského života, ktorí vykonali záslužnú prácu pre školy a žiakov.

 

Na titulnej fotografii:

Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová počas oceňovania učiteľov pri príležitosti Dňa učiteľov 27. marca 2018 v hoteli Bôrik v Bratislave udelila Veľkú medailu svätého Gorazda aj Pavlovi Hlasznikovi, pedagógovi Lýcea J. G. Tajovského v rumunskom Nadlaku.

Foto: TASR, Pavel Neubauer

Na snímkach vo fotogalérii:

Okamihy oceňovania učiteľov pri príležitosti Dňa učiteľov v Bratislave. Šéfka rezortu školstva Martina Lubyová udelila Veľkú medailu svätého Gorazda aj Svetlane Zolňanovej, pedagogičke z Nového Sadu so srbskej Vojvodiny.

Foto: TASR, Pavel Neubauer