Pavol V. Podolay, prezident Nemecko-Slovenskej hospodárskej únie, sa stal novým členom zboru poradcov

Predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ) Milan Vetrák vymenoval Pavla V. Podolaya, krajana žijúceho a pôsobiaceho v Nemecku, za nového člena zboru poradcov. Čestný občan Bratislavského samosprávneho kraja (jeho predseda P. Frešo poctil týmto titulom P. V. Podolaya v novembri 2010) je od roku 2002 prezidentom Nemecko-Slovenskej hospodárskej únie v Mníchove, ktorú sám založil. Jeho aktivity v zbore poradcov budú nasmerované predovšetkým na rozvoj hospodárskych kontaktov medzi Slovenskom a zahraničím s akcentom na Nemecko, keďže práve tu môže zúročiť v prospech svojej niekdajšej vlasti stále čulé pracovné kontakty a svoj osobný diplomatický potenciál. Od roku 2003 pôsobí totiž aj ako honorárny reprezentant Bratislavského samosprávneho kraja v Slobodnom štáte Bavorsko.

"podolay

Predseda ÚSŽZ Milan Vetrák (vľavo) s novým členom zboru poradcov Pavlom V. Podolayom, žijúcim a pôsobiacim v Nemecku.

P. Podolay sa narodil v roku 1946 v Bratislave, kde ako kardiotechnik začal svoju pracovnú kariéru pri operáciách srdca na 2. chirurgickej klinike Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, ktorú viedol akademik MUDr. Karol Šiška. V roku 1968 bol P. Podolay v operačnom tíme, ktorý uskutočnil historicky prvú transplantáciu srdca nielen vo vtedajšej ČSSR, ale aj v celej strednej a východnej Európe. Na klinike pracoval aj na vývoji umelej srdcovej chlopne a iných technických zariadení v oblasti chirurgie srdca. Neskôr zakladal na Ústave lekárskej kozmetiky v Bratislave technické oddelenie, aby v čase spoločenského uvoľnenia, ešte pred vstupom okupantských vojsk Varšavskej zmluvy v roku 1968, využil možnosť pôsobenia technika na renomovanej univerzite ETH v laboratóriu jadrovej fyziky v Zurichu. Aj vďaka referencií z ETH v rámci vývoja rôznych technických zariadení, našiel od roku 1985 P. Podolay uplatnenie na Technickej univerzite v Mníchove, kde pracuje dodnes.

Pre život v zahraničí sa rozhodol P. Podolay v roku 1982, keď sa s celou rodinou vysťahoval do Nemecka na základe zmluvy, ktorá vtedy existovala medzi ČSSR a NSR a ktorá v jeho konkrétnom prípade umožňovala vysťahovanie, keďže matka P. Podolaya bola Nemka. Motiváciou žiť a profesijne pôsobiť v demokratickej krajine sa P. Podolayovi začalo spĺňať aj poslanie rodiča, túžiaceho sprístupniť svojim deťom kvalitné vzdelanie ako aj plnohodnotný a zmysluplný život vo fungujúcej spoločnosti, uctievajúcej si hodnotový rebríček princípov humanizmu a tolerancie. V súčasnosti jeho osobné ambície napĺňa práca technika v oblasti vývoja, výskumu a počítačov na Technickej univerzite v Mníchove, je spoluautorom dvoch patentov.

"Podolay_2010_BSK"

Predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo (vľavo) poctil v novembri 2010 Pavla V. Podolaya titulom Čestný občan Bratislavského samosprávneho kraja.

Veľa času venuje rozvoju hospodárskych stykov Nemecka a spolkového štátu Bavorsko so Slovenskom s akcentom na účasť nemeckého kapitálu v slovenských firmách. Ako prezident Nemecko-Slovenskej hospodárskej únie vidí obrovský nevyužitý potenciál pre Slovensko aj v oblasti cestovného ruchu. Významné aktivity rozvíja P. Podolay aj ako senior partner v spoločnosti Paradigm Capital AG – súkromnej investorsko-spoluúčastníckej spoločnosti s vlastným fondom „European Micro Cap Value“, ktorá poskytuje aj poradenstvo a úspešne spravuje aj portfólio akcií.

Vo svojej mnohostrannej profesijnej i záujmovej orientácii harmonizuje P. Podolay dispozície všestranného človeka – výskumného pracovníka, podnikateľa, politika, publicistu, ale aj bývalého slovenského automobilového pretekára, ktorý ako spoluzakladateľ Rallye Clubu Bratislavy ešte v roku 1969 staval so Studeničom, Rajnohom a ďalšími fundament rely športu na Slovensku, aby svoju manažérsku činnosť úspešne rozvíjal v automobilovom športe aj v Nemecku, kde umožnil vo vlastnom tíme dvom pretekárom z Česko-Slovenska účasť v pretekoch seriálu Formuly 3. Práve v Nemecku sa v 90. rokoch začal angažovať aj v kreovaní a činnosti krajanských spolkov, až ho v roku 1998 zvolili za predsedu Slovensko-Nemeckej únie a v tom čase aj za hovorcu Európskej rady Svetového kongresu Slovákov.

"podolay

M. Vetrák a Pavol V. Podolay počas pracovného rokovania na pôde ÚSŽZ.