Pavučina bytia Jozefa Leikerta v Prahe

Jozef Leikert, slovenský spisovateľ, básnik a publicista, prezentuje v piatok 18. novembra v Prahe svoju zbierku básní s názvom Pavučina bytia (Pavučina bytí). Na spoločensko-kultúrnu udalosť, ktorá sa uskutoční od 18.00 h v Kostole sv. Michala v Jichářích v Prahe pozývajú organizátori podujatia – Občianske združenie BONA FIDE, Slovenský evanjelický a. v. cirkevný zbor v Prahe, Slovenský inštitút v Prahe a Nakladateľstvo H&H.

Vydanie básnickej zbierky Jozefa Leikerta v českom a anglickom preklade uvedú Miroslav Smolák, riaditeľ Galérie MIRO a Michal Černík, prekladateľ knihy. Program moderujú Viera Kučerová a Matej Kováčik.

Za organizátorov prezentácie, počas ktorej pod režisérskou taktovkou Vlada Ruska v kultúrnom programe budú účinkovať Josef Somr, Jozef Šimonovič, Marko Igonda, Robert Russell a Musica Pro Sancta Cecilia, pozýva na umelecký večer pri poetickom slove a hudbe Janka Haluková, presbyterka Slovenského evanjelického a. v. cirkevného zboru v Prahe.