Pedagogická pomoc našim krajanom

Školstvo a vzdelávanie budú mať podobne, ako na tejto webovej stránke, stabilný priestor aj na portáli Slovenské zahraničie. Očakávame, že budeme v pravidelnom kontakte napríklad s Metodickým centrom Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, ktoré ministerstvo školstva poverilo roku 1993 odbornou starostlivosťou o vzdelávanie krajanské deti a slovenských učiteľov vyučujúcich v školách v zahraničí.

Do portálovej sekcii Knižnica sme zaznamenali vyjdenie prvého Bulletinu o osemnásťročnej pôsobnosti tohto centra, na tomto mieste publikujeme kalendár  tohtoročných podujatí Metodického centra Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Dušan Mikolaj