Peštianske reminiscencie: Deň revolúcie a boja za slobodu 15. marec 1848 na portáli oslovma.hu

Na jar roku 1848 vrela revolučnými udalosťami celá Európa. Vo februári vypukla revolúcia v Paríži, v marci v Prahe, Viedni, Pešti, Miláne a Benátkach. 15. marca 1848 ráno v Pešti sa S. Petőfi vybral so svojimi druhmi z kaviarne Pilvax na univerzitu, kde sa k nim pridala revolučne naladená mládež. Neskôr obsadili Landererovu tlačiareň a bez povolenia cenzorov vytlačili požiadavky národa a Petőfiho báseň Nemzeti dal (Národnú pieseň). Popoludní pred Národným múzeom, kde M. Jókai prečítal dvanásť požiadaviek, zvučal refrén: „Otrokmi naďalej nebudeme…“ a pokračovali pred mestskou radnicou a budínskou väznicou.

Tieto a ďalšie reminiscencie v kontexte výročia Dňa revolúcie a boja za slobodu 15. marca 1848 prináša portál www.oslovma.hu.

Pätnásty marec je jedným z troch najvýznamnejších maďarských sviatkov. Považuje sa za začiatok revolúcie v rokoch 1848 a 1849. Slávny básnik (slovenského pôvodu) Sándor Petőfi (Alexander Petrovič) ju mal začať prečítaním vlastnej básne Povstaň, Maďar na schodoch budovy Národného múzea. Potom so svojimi druhmi, prezývanými „marcoví mladíci“, zabrali tlačiareň a vytlačili zoznam 12 požiadaviek národa vrátane slobody tlače. Schodisko múzea je preto miestom hlavných osláv, vystupujú tu ľudové súbory a predvádzajú sa scénky pripomínajúce revolúciu. Aj keď už historici dokázali, že Petőfiho recitácia je iba legendou.

ČÍTAJTE AJ ĎALEJ:

http://www.oslovma.hu/index.php/sk/aktuality/151-aktuality3-aktuality3/976-de-revolucie-a-boja-za-slobodu-15-marec-1848

V Pešti sa 15. marca 1848 zišlo veľké zhromaždenie.

O tri dni neskôr sa konal v Bratislave Uhorský snem a vydal viaceré liberálne zákony.

Predstavitelia Maďarov však neuznali požiadavky iných národov Uhorska, a tie sa potom postavili proti revolúcii.  

Revolúcia na Slovensku.

Dočasne pribrzdená maďarizácia.

 

ČÍTAJTE NA PORTÁLI

SLOVÁK V MAĎARSKU: www.oslovma.hu

 

K tejto téme sa na portáli www.oslovma.hu dočítate aj v ďalších článkoch, črtách, historických reflexiách:

Slovenské novinárstvo v čase revolúcie 1848/1849
http://sk.wikipedia.org/wiki/Slovensk%C3%A9_novin%C3%A1rstvo_v_%C4%8Dase_revol%C3%BAcie_1848/1849

S. Petőfi (A. Petrovič) sa narodil pred 190 rokmi
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/186-archiv-literatura-archiv-literatura/921-s-petofi-a-petrovi-sa-narodil-pred-190-rokmi

Sándor Petőfi (rodený Alexander Petrovič)
http://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%A1ndor_Pet%C5%91fi#Po.C4.8Das_revol.C3.BAcie_v_roku_1848

Marcové zákony (1848)
http://sk.wikipedia.org/wiki/Marcov%C3%A9_z%C3%A1kony

Revolúcia rokov 1848-49 a otázka štátoprávneho postavenia slovenského národa
http://referaty-seminarky.sk/revolucia-rokov-1848-49-a-otazka-statopravneho-postavenia-slovenskeho-naroda