Pestrý program Česko-Slovenských dní v Plzni

 V nastávajúcich dňoch vyvrcholí pestrý program jubilejného X. ročníka Česko-Slovenských dní v Plzni. V rámci Mesiaca českej a slovenskej kultúrnej vzájomnosti ich organizuje s množstvom hodnotných sprievodných kultúrno-spoločenských podujatí v dňoch 19.-28. októbra 2013 Slovensko-český klub Plzeň.

Okrem kultúrnych, prezentačných a spoločenských akcií sa program Česko-Slovenských dní v Plzni orientuje aj na podporu vzájomnej spolupráce partnerských miest oboch krajín – Plzne a Žiliny. V piatok 25. októbra sa od 10.00 h do 16.00 h uskutoční v tomto kontexte Konferencia partnerstva Plzeň – Žilina, história – súčasnosť  – budúcnosť. Ide o moderovanú konferenciu s účasťou známych osobností, ktoré prerokujú možnosti spolupráce oboch partnerských miest, ako aj Žilinského a Plzenského kraja, pričom účastníci konferencie budú akcentovať rozvoj česko-slovenských vzťahov a vzájomnosti vo všetkých oblastiach.

O ďalších podujatiach a aktivitách v rámci X. ročníka Česko-Slovenských dní v Plzni informujeme v priloženom programe. Viac informácií nájdete aj na webovej stránke www.scklub.cz .

PROGRAM