Peter Pellegrini v Báčskom Petrovci: 100 rokov s národom, v národe, pre národ

Slovenské národné slávnosti sú oslavou slovenskej identity, ktorá ostala po celé stáročia hlboko zakorenená v srdciach slovenských krajanov. Predseda vlády SR Peter Pellegrini to zdôraznil v piatok 9. augusta 2019 v príhovore na slávnostnom otvorení Slovenských národných slávností v srbskom Báčskom Petrovci. Podujatie, ktoré si pripomína storočnicu svojho vzniku, je sviatkom všetkých Slovákov žijúcich v Srbsku.

 

Autentický slovenský folklór

Úsilie i spôsob, akým táto krajanská komunita dokáže udržiavať národné povedomie a zároveň byť integrálnou súčasťou súčasnej domoviny, považuje Pellegrini za jedinečné.

"Vy všetci ste ukážkovým príkladom toho, ako je jedna komunita schopná udržiavať si vlastné zvyky, jazyk a tradície a zároveň prejavovať dostatočnú lojalitu krajine, v ktorej žije. Je pre mňa veľmi povzbudzujúce vidieť vo vašom podaní autentický slovenský folklór a tradície v takej podobe, ako ich sem vaši predkovia z rôznych kútov Slovenska priniesli," povedal Peter Pellegrini, prihovárajúci sa návštevníkom slávnostného programu "100 rokov s národom, v národe, pre národ", ktorým sa slávnosti oficiálne otvorili.

Postaví sa Slovenský dom

Premiér SR Peter Pellegrini vyzdvihol samotné slovensko-srbské vzťahy a poďakoval sa predstaviteľom Srbska za podmienky, v ktorých môže slovenská komunita "plnohodnotne udržiavať svoj kultúrny, vzdelanostný, cirkevný a politický priestor". 

Šéf exekutívy podčiarkol význam, ktorý vláda SR pripisuje slovenským komunitám v iných krajinách, dokumentoval to i nedávnym rozhodnutím mimoriadne podporiť slovenské menšiny sumou približne šesť miliónov eur, ktoré Slovensko získalo prostredníctvom dohody so Srbskom o jednorazovom vyrovnaní dlhu ešte z čias bývalých štátov Juhoslávie a Československa. "A môžem vám prisľúbiť, že aj vy čoskoro budete svedkom toho, ako začneme tu, vo Vojvodine, v Novom Sade, stavať krásny Slovenský dom," dodal.

Na Slovensko za prácou

Peter Pellegrini sa dotkol i intenzívneho odlivu Slovákov z Vojvodiny na Slovensko za prácou i dôsledkom tohto faktu pre komunitu v Srbsku.

"Je potrebné sa nad tým nielen zamyslieť, ale aj konať, aby multinárodné prostredie v Srbsku nezostalo ochudobnené o to, čím slovenskí predkovia a ich súčasníci po tri storočia obohacovali túto krásnu krajinu," uviedol premiér SR.

                                X                              X                                   X

 

Krajanská komunita v srbskej Vojvodine si pripomína 100. výročie Slovenských národných slávností. Podujatie sa prvýkrát uskutočnilo 28. augusta roku 1919. Po zrušení Matice Slovenskej v Juhoslávii sa pokračovalo v ich organizácii do roku 1953. Opätovne ich začali organizovať v roku 1990, keď bola zároveň obnovená činnosť Matice slovenskej v Srbsku.

Organizátori slávností pripravili od piatku do nedele (11.8.) sériu kultúrno-spoločenských a športových podujatí, dokumentujúcich históriu, tradície i súčasné reálie Slovákov z Vojvodiny.  Súčasťou programu je aj stretnutie slovenských dolnozemských učiteľov a promócia bakalárov Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, detašovaného pracoviska Martina Luthera v Báčskom Petrovci.  Múzeum vojvodinských Slovákov sprístupní počas osláv najstarší dom v Báčskom Petrovci.

ZDROJ:  ERIK MADER, osobitný spravodajca TASR

               FOTO: TASR – ERIK MADER, Facebook teraz.sk

 

Sledujte prejav premiéra SR Petra Pellegriniho

na otvorení Slovenských národných slávností

v Báčskom Petrovci v piatok 9. augusta 2019

https://www.facebook.com/pellegrini.peter/videos/slovensk%C3%A9-n%C3%A1rodn%C3%A9-sl%C3%A1vnosti-v-b%C3%A1%C4%8Dskom-petrovci-pozrite-si-m%C3%B4j-pr%C3%ADhovor-ktor%C3%BD-som/728777814226794/