Peter Prochácka podpísal v Mlynkoch s Matejom Šipickým dohodu o finančnej pomoci Slovákom v Maďarsku

Dohodu o finančnej pomoci pre slovenskú menšinu v Maďarsku pre rok 2017 vo výške 99.581,76 eur, ktorú Verejnoprospešná nadácia Zväzu Slovákov v Maďarsku každoročne dostáva na vzdelávacie projekty žiakov a detí v  táboroch na Slovensku, ako aj na projekty v oblasti národnostnej kultúry ako podporu v súlade s Dohodou medzi vládou Slovenskej republiky a Maďarskej republiky o vzájomnej podpore národnostných menšín z 12.12.2003, podpísali v sobotu 20. mája 2017 v severomaďarských Mlynkoch (Pilisszentkereszt) Peter Prochácka, podpredseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ) a Matej Šipický, predseda Verejnoprospešnej nadácie Zväzu Slovákov v Maďarsku (VPN ZSM).

Akt podpisu zmluvy sa uskutočnil po pripomienkovo-turistickom Memoriáli Juraja Migaša, ktorým organizátori Slovenskej samosprávy v Mlynkoch od vlaňajšieho roka nazvali v poradí už IX. spoločný výstup Slovákov z Maďarska a Slovenska, ako aj ich priateľov z väčšinového maďarského národa a ďalších tu žijúcich národností v ich domovskej krajine, na vrchol Pilíša. Obaja aktéri podpisu pripomenuli, že práve na základe spomínanej medzinárodnej dohody Slovensko každoročne poskytuje finančnú pomoc pre slovenskú národnosť v Maďarsku prostredníctvom Verejnoprospešnej nadácie Zväzu Slovákov v Maďarsku.

Finančné prostriedky, v súlade so zmluvou, budú tak ako v uplynulých rokoch použité v prvom rade na výchovno-vzdelávaciu činnosť, ktorá patrí ku kľúčovým úlohám vrcholných slovenských národnostných organizácií, inštitúcií a škôl v procese sebauvedomovania sa Slovákov v Maďarsku, revitalizácie a posilňovania národného povedomia, slovenskej reči a slovenskosti v jej rozmanitostiach s akcentom na najmladšie generácie hlásiacej sa k slovenskej národnosti v Maďarsku. ÚSŽZ slovami jeho podpredsedu P. Prochácku "oceňuje prístup VPN ZSM, ktorá najdôležitejšiu čiastku z týchto peňazí investuje do oblasti školstva, pričom ju poskytuje najmä na detské a mládežnícke tábory slovenských detí z Maďarska na Slovensku."

 

FOTO: IMRICH FUHL

www.oslovma.hu