Peter Vrábel, slovenský dirigent z Česka, v cykle RSI Slováci vo svete

Dirigent Peter Vrábel pochádza zo Žiliny, ale Hudobnú akadémiu múzických umení vyštudoval v Prahe, kde aj v súčasnosti žije. V roku 1995 tam založil Orchester Berg, ktorý doteraz nemá v Českej republike obdobu. Venuje sa interpretácii súčasnej hudby a hudby 20.storočia. Kombinuje ju napríklad s divadlom, filmom, pantomímou, alebo výtvarným umením.

Prostredníctvom pravidelných objednávok nových diel u českých skladateľov mladej generácie pomáha Peter Vrábel vytvárať nové hodnoty. Dokonca založil aj súťaž Nuberg o najúspešnejšiu skladbu premiér ovanú jeho orchestrom. Jeho orchester je oceňovaný nielen na Slovensku a v Česku, ale aj v zahraničí. V pravidelnom cykle Rádia Slovakia International RTVS ho priblížila Táňa Čabáková.

Stiahnuť audio súbor