Pitvaroš na starých fotografiách ožil v Slovenskom inštitúte v Budapešti

Aj s finančnou podporou Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí vyšla v roku 2016 publikácia Pitvaroš na starých fotografiách. Mimoriadne vydarenú obrazovú knihu s pridanou hodnotou dvoch nosičov CD a mapou zostavili potomkovia Pitvarošanov, ktorí sa následkom repatriácie v roku 1947 – výmeny slovenského a maďarského obyvateľstva po 2. svetovej vojne ocitli vo viacerých mestách a obciach Západoslovenského kraja vtedajšieho Československa, súčasného Slovenska – v Senci, Sládkovičove, Veľkých Úľanoch, Reci, Galante, Malej a Veľkej Mači, Tešedíkove. Publikáciu v polovici septembra slávnostne uviedli jej autori na Slovensku v evanjelickom chráme v Sládkovičove, kým v utorok 4. októbra 2016 knihu Pitvaroš na starých fotografiách slávnostne uviedli do života v Slovenskom inštitúte v Budapešti.

Na milej udalosti v SI boli prítomní autori knihy – potomkovia Pitvarošanov zo Slovenska Michal Kožuch, Juraj Majo a Miroslav Kožuch, ako aj pitvarošská rodáčka  z Maďarska Sallainé Szuda Zsuzsanna. Účastníkom večera priblížila pútavým spôsobom históriu a prítomnosť Pitvaroša Anna Lehocká, ktorá ako predsedníčka Slovenskej samosprávy v Pitvaroši bola počas prípravy knihy k jej autorom mimoriadne ústretová. Počas prezentácie boli uvedené pôsobivé multimediálne prílohy s interaktívnym plánom obce, s 3D zábermi súčasných pitvarošských ulíc, ako aj počítačové modely najvýznamnejších stavieb a domov a rodokmene pitvarošských rodín.

Nová kniha vyšla pri príležitosti 200. výročia založenia obce a príchodu 175 zakladajúcich rodín do Pitvaroša. Podujatie moderovala Dr. Katarína Király, riaditeľka Ústavu kultúry Slovákov v Maďarsku. Riaditeľ Slovenského inštitútu v Budapešti Gabriel Hushegyi nešetril slovami uznania na mimoriadne hodnotné a prínosné dielko: „Nová publikácia Pitvaroš na starých fotografiách je ojedinelá svojho druhu v produkcii krajanských vydavateľstiev, a to z dôvodu aplikovania nových technológií a médií. Je ukážkovým príkladom, ako priblížiť moderným a náročným spôsobom miestnu a regionálnu históriu.“

FOTO: ANDREA KISS

 

Obec Pitvaroš predstavuje mladú osadu, ktorá vznikla v poslednej etape osídľovania Dolnej zeme, a to na majetkoch a zemiach kráľovskej komory. Založilo ju 175 slovenských rodín, ktoré prišli z Nadlaku (dnes Rumunsko) v marci roku 1816. Slovenský charakter obce sa výrazne zmenil na jar 1947, kedy sa väčšina pitvarošských rodín presídlila do Československa v rámci výmeny slovenského a maďarského obyvateľstva.

Dvojjazyčná publikácia Pitvaroš na starých fotografiách nadväzuje na monografiu Pitvaroš a Pitvarošania vydanú v rokoch 2007 a 2008.  Na tematicky roztriedených starodávnych fotografiách je značný počet osôb, domov a udalostí, pričom všetky sú autormi identifikované a neraz doplnené aj o ďalšie zaujímavé rozširujúce informácie.

Autormi publikácie Pitvaroš na starých fotografiách sú potomkovia Pitvarošanov: Michal Kožuch, Juraj Majo, Branislav Krnáč, Sallainé Szuda Zsuzsanna, Anna Kakvicová a Miroslav Kožuch.

Publikáciu vydal Ústav kultúry Slovákov v Maďarsku. Zakúpiť si ju môžete za 7.500 forintov (vrátane 2 ks dvd) v sídle Ústavu kultúry Slovákov v Maďarsku (1114 Budapest, Fadrusz u. 11/A) alebo regionálnom stredisku ÚKSM v Slovenskom Komlóši (5940 Tótkomlós, Liszt F. u. 15.), taktiež si ju môžete objednať na adrese uksm@slovaci.hu.

https://www.facebook.com/oslovma/posts/1038199829612326

https://www.facebook.com/oslovma/posts/1032490366849939