Plný amfiteáter v Detve tlieskal ôsmim slovenským súborom zo zahraničia na Krajanskej nedeli 2011

Keď sa v nedeľu 10. júla 2011 popoludní pripravoval na 46. Folklórnych slávnostiach pod Poľanou program Idem, idem, lebo misím, väčšina sedadiel bola voľných. Ako prichádzali účinkujúci na javisko, divákov pribúdalo, a keď účinkujúci z ôsmich slovenských folklórnych súborov zo zahraničia začali spievať a tancovať, atmosféra v hľadisku bola rovnako žičlivá ako počas najpríťažlivejších vystúpení známych folklórnych súborov z Podpoľania a z iných oblastí Slovenska. Potvrdila sa dlhoročná skúsenosť, že „Krajanská nedeľa“ prináša do spektra jedného z našich najvýznamnejších folklórnych podujatí to, čo diváci nikde inde na Slovensku v takomto rozsahu a citovom obsahu nenájdu. Do Detvy totiž už 37 rokov prichádzajú súbory z rozličných častí sveta, aby za mladú generáciu priniesli kultúrne a duchovné posolstvo ich predkov, ktorí sa z našej vlasti natrvalo odsťahovali pred mnohými rokmi.

"DSC02349"

Organizátorom Krajanskej nedele je Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ). Pripravuje ju od svojho vzniku v roku 2006 a v tomto ročníku prirodzene nadviazal na skúsenosti predchádzajúcich organizátorov, ktorých reprezentovali subjekty poverené starostlivosťou o našich krajanov. Tento ročník vystúpilo na detvianskom pódiu okolo 250 účinkujúcich. Predstavili sa folklórne súbory Púčik z Brna zo susednej Českej republiky (organizačný a umelecký vedúci Vlastimil Fabišik), SKUS Ivan Brnik Slovák z Jelisavaca v Chorvátsku (vedúci Mario Špek), už tradične Nadeje z Paríža vo Francúzsko neúnavne vedené Danielom Compagnonom, Dúha z maďarského Malého Kereša (vedie Eva Šubová), súbor Spiš z poľskej Novej Belej vedie Jozef Majerčák, Cerovinu z Čerpotoka v Rumunsku Jaroslav Zetocha, FS Detvan (Vojlovica-Pančevo, Srbsko) Michal Spišiak, Turiansku dolinu z obce Turia Remety na Ukrajine Ivan Pasteliak.

"DSC02354"

Program dramaturgicky, režijne a scénické pripravili mladí folkloristi Martin Urban, Vladimír Michalko a Katarína Babčáková v scénickej spolupráci s Tatianou Urbanovou a Vandou Krištofovou. Jeho pôvodný názov bol Iden, iden, lebo misín…, čo možno vnímať ako zdôraznenie hľadania čo najvzdialenejších pôvodných zdrojov. „Krajanské spolky a kolektívy prichádzajú na Slovensko s pozdravom a spomienkou najstarších pamätníkov z ich etník. Odovzdajú odkaz ,domov´, prinesú svedectvo z čias prechodu do nového prostredia. Jeho súčasní členovia dopovedia myšlienku, ako sa tradovala múdrosť a hodnota kultúry ich predkov prostredníctvom ďalšej generácie. Odchod ,ľebo misín´ dozreje do pocitu a posolstva: sme doma tam, kde sme,“ zdôvodnili svoj zámer autori. Stavali popri inom na tom, že vo folklórne silnom zázemí Slovenska je pre vnímavého domáceho diváka vzácnejšia autenticita výpovede krajanských súborov, než ich snahy prevziať do svojho repertoáru za každú cenu všeobecne populárne tance z jednotlivých regiónov. Vzácnejšie a dôveryhodnejšie zaznieva prehovor skúseného človeka z kraja, odkiaľ prichádzajú k nám účinkujúci, než síce štylisticky vybrúsený sprievod moderátora.

Výkonnú časť celej organizačnej prípravy zveril ÚSŽZ občianskemu združeniu Dotyk ľudskosti a jeho členky Mária Katarína Hrkľová, Ružena Lužová a Ingrid Zachorecová citlivo využili svoje dlhodobé skúsenosti, takže vedúci súborov a účinkujúci sa mohli od privítania vo štvrtok až po rozlúčkové posedenie po skončení festivalu cítiť ako doma. Osvedčenú starostlivosť o hostí ubytovaných v domovoch mládeže vo Zvolene prejavili pracovníčky Strednej odbornej školy dopravy a služieb, Strednej zdravotnej školy i v Študentskom domove na Švermovej ulici. Náklady na organizáciu podujatia sú pomerne vysoké, a tak sa každá ústretová spolupráca cení násobne.

"DSC02241"

Tohtoročný program Krajanskej nedele znovu nenahraditeľnou mierou prispel k úspešnému zavŕšeniu Folklórnych slávností pod Poľanou 2011. Na záverečnom stretnutí s našimi krajanmi to zhodne ocenili primátor mesta Detva Ján Šufliarsky i predseda ÚSŽZ Milan Vetrák. ÚSŽZ pripravuje zhodnotenie podujatia a na základe odporúčaní odborníkov rozhodne o prípadnom rozšírení počtu súborov, ktoré budú účinkovať v Krajanskej nedeli 2012. K zvýšeniu kvalitatívnej úrovne aktívnych nositeľov ľudovej kultúry chce prispieť systémovými opatreniami pri zavádzaní nových pravidiel v dotačnom systéme.

"DSC02250"

Foto: Dušan Mikolaj