Pocta a poklona Viere Benkovej, jubilujúcej pevkyne slovenského slova, citu a ľudských zblížení v Báčskom Petrovci

V pondelok večer 13. mája 2019 Spolok petrovských žien prichystal vo svojom spolku posedenie s poetkou a spisovateľkou Vierou Benkovou. Ani silný lejak, ktorý sa spustil, neodradil hojnú návštevu večierka. Petrovské spolkárky radi vítajú hostí. Aj spisovateľku Vieru Benkovú radi vítajú. Nielen vtedy, keď jej tlačou vyjde nejaká nová kniha, ale aj na podujatí Zima s knihou, ktorú už pravidelne usporadúvajú v Petrovci. Podujatie približuje reportér HLASU ĽUDU Jaroslav Čiep, s jeho láskavým dovolením šírime zvesť o príjemnej atmosfére podujatia aj našim ďalším krajanom vo svete.

Tentoraz si vedenie a aktivistky Spolku petrovských žien zaumienili osobitne uctiť okrúhle osemdesiate narodeniny spisovateľky, prekladateľky, publicistky, kultúrnej pracovníčky a matičiarky Viery Benkovej. Táto ich spoluobčianka s potešením vyhovela ich požiadavke a tak v roku, keď oslavuje svoje okrúhle narodeniny privolila už druhý literárny večierok na jej počesť. Ten prvý sa uskutočnil ani nie pred mesiacom v sieni petrovského gymnázia a prichystali ho petrovskí matičiari.

Literárne posedenie

V mene domácich žien sa na úvod podujatia prihovorila predsedníčka Spolku petrovských žien Mária Gašparovská. Vo svojom príhovore si zaspomínala aj na svoje študentské časy, keď sa na hodinách slovenčiny zoznamovala s Benkovej prvotinou, knihou Májový ošiaľ. Ňou v polovici šesťdesiatych rokov minulého storočia spisovateľka vstúpila na naše slovenské vojvodinské literárne pole.

Slovo dalo slovo, a tak sa v komunikácii s hostkou prítomní upovedomili nielen s Benkovej knihami poézie, prózy, zostavenými antológiami, ale sa dostali aj na parketu petrovských ulíc a uličiek, častí chotárov a vôbec na obdobie života Petrovčanov, ktoré v pôvodnom tvare už nemožno zažiť. Tie však v Benkovej publicistických príspevkoch zostali zachované na papieri.

Anna Hansmanová podľa vlastného výberu prítomným prečítala viacero Benkovej básní a vysvetlila čo je to, čo ju oslovuje a podnecuje čítať jej poéziu.

Viaceré z prítomných žien sa Benkovú pýtali na skúsenosti z pátraním po minulosti Petrovca a života Petrovčanov. A hostka sa, ako to neraz verejne robí, kriticky zmienila aj o dobe aktuálnej. O kladoch, ktoré nám prináša, ale varovala aj o nástrahách, ktoré na nás ako národnosť v súčasnosti číhajú. Aby všetko nezostalo iba na vypovedanom slove, v rámci podujatia sa hrou na flaute predstavila žiačka Marta Milašinovićová.

Neskoršie viacero pesničiek za klavírneho sprievodu Vladimíra Kováča zaspievala naša uznávaná speváčka Božena Bažíková, ku ktorej sa pridalo aj obecenstvo. Už aj preto, že ich Bažíkovej výber piesní oslovil.

Vďaka, pocta, uznanie

Drahotína Dorčová pri tejto príležitosti ako vďaku za Benkovej dlhoročnú neúnavnú prácu nielen literárnu, ale predovšetkým za zviditeľňovanie Petrovca, oslávenkyni darovala vlastnoručne vyšívaný vankúšik, ktorý doteraz zachovávala od svojich predkov. Slová vďaky vyslovili aj ďalší prítomní a pri občerstvení a vo voľnejšom rozhovore sa večierok v Spolku petrovských žien predĺžil ešte do noci.

 

Na titulnej fotografii:

Jubilujúca poetka a významná dejateľka kultúry slova vojvodinských Slovákov Viera Benková z Báčskeho Petrovca prijíma vzácny podarúnok na znak ocenenia nielen jej literárnej tvorby, ale aj nezištnej ľudskosti a vľúdnosti.

Snímky vo fotogalérii:

Príjemná nálada v Spolku petrovských žien.

Anna Hansmanová.

Božena Bažíková a Vladimír Kováč.

Ešte veľa rokov v zdraví a v pracovnej náplni…

Vyšívaný vankúš na pamiatku z večierka ako vďaka za neúnavnú prácu Viery Benkovej.

 

JAROSLAV ČIEP, Hlas ľudu

Foto: autor