Pocta Kamilovi Peterajovi v profilovej črte Andreja Bučka vo vysielaní Rádia SBS Slovak v Austrálii

Andrej Bučko, publicista, reportér a moderátor slovenského vysielania v austrálskom Rádiu SBS SLOVAK v Melbourne, sa každú nedeľu prihovára našim krajanom žijúcim v Austrálii a na Novom Zélande. Jeho mozaikové hodinovky sú inšpirujúce, keďže sa v publicistických formátoch, venuje nielen aktuálnym udalostiam krajanského sveta, ale aj podnetným a hlavne prínosným osobnostiam našej histórie i súčasnému dianiu na Slovensku. V nedeľu 27. septembra 2020 vo vysielaní Rádia SBS 2 v slovenskom jazyku odvysielal A. Bučko pútavý profil jubilujúceho KAMILA PETERAJA, jedinečného textára a básnika, významne sa celé desaťročia podieľajúceho na kultivácii žánru slovenskej populárnej hudby.

Andrej Bučko vo svojom statuse na facebooku oslovil slovenských poslucháčov Rádia SBS slovami: „Veľká pocta Kamilovi Peterajovi k jeho 75. narodeninám. Oslávenec okrem iného hovorí: ,Neodvážim sa byť pesimista ani optimista. Stali sme sa otrokmi nášho bohatstva. Kam to smeruje, ťažko povedať. Do toho ešte príde umelá inteligencia a tá so sebou prinesie ďalšie šokujúce veci. Nechcem sa dať zotročiť novotami sveta. Ľudia sa prestali zhovárať a stretávať, radšej si odkazujú. Ráno vyjdem von a všetci majú v ruke mobily, akoby ich fetovali. Pohybujeme sa v bezbrehosti, kde je veľa vecí postavených na hlavu. Žijeme v slobode, ale v takej, pred ktorou sa nedá ujsť. Tá sloboda nás dobehne a ženie do novej totality, ktorá už cerí zuby. Všade sa máva ľudskými právami, ale keď sa vám niečo stane, nemáte žiadne právo. Kedysi sa žilo skromnejšie, ale šťastnejšie.“

 

POCTU KAMILOVI PETERAJOVI K JUBILEU

V RÁDIU SBS 2 SLOVAK PRE KRAJANOV V AUSTRÁLII

A NA NOVOM ZÉLANDE  V SLOVENSKOM JAZYKU 

POČÚVAJTE NA:

https://www.sbs.com.au/…/kamil-peteraj-75-texty-a-basne…