Pocta krajanov M. R. Štefánikovi v Rutherfordovej knižnici v Edmontone

Slovensko žije v roku 2019, podobne ak aj pred rokom, viacerými výročiami a historickými pripomienkami udalostí a osobností, ktoré významovo ovplyvnili aj našu súčasnosť. V tomto kontexte sa výnimočná osobnosť Milana Rastislava Štefánika a posolstvá jeho mnohých jedinečných politických aktivít na poli sebaidentifikácie slovenského národa v spoločenstve národov sveta, dosah jeho diplomatických snažení, bádateľskej vedeckej činnosti, ako aj tvorivé počiny v oblasti spoločenských vied a kultúry, prelína v jeho odkaze a zároveň aj pocte dokonca v trojročí. V roku 2018 sme jeho zásluhy vyzdvihovali v rámci storočnice 1. Česko-Slovenskej republiky, v roku 2019 si pripomenieme smutné 100. výročie jeho skonu po leteckej tragédii, kým v roku 2020 si na Milana Rastislava Slováci doma aj vo svete spomenú pri 140. výročí jeho narodenia. O tom, že Rok Milana Rastislava Štefánika nachádza odozvu aj medzi Slovákmi žijúcimi v zahraničí, svedčí aj mailová korešpondencia s informáciou, s ktorou sa na Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí a jeho predsedu Ján Varša obrátil náš krajan z Kanady Peter Ondrus, profesor University of Alberta v Edmontone.

Z mailu pána profesora si dovolíme zacitovať:

„Dňa 4. mája 2019 si Slovenská republika pripomenie 100. výročie tragického leteckého nešťastia brigádneho generála Dr. Milana Rastislava Štefánika a 21. júla 2020 uplynie 140 rokov od jeho narodenia. Vzhľadom na Štefánikove zásluhy vyhlásila Vláda Slovenskej republiky rok 2019 rokom Milana Rastislava Štefánika.

V spolupráci s významnými slovenskými inštitúciami sme pripravili výstavu nazvanú "Brigádny generál Dr. Milan Rastislav Štefánik (1880 – 1919) – vedec, diplomat, politik a vojenský vodca v obrazoch" ako poctu jeho životu a dosiahnutým úspechom. Táto výstava bude prezentovaná v Rutherfordovej knižnici, University of Alberta, Edmonton, Kanada. Kópie výstavných panelov si môžete prezrieť na priloženom linku.

https://sites.google.com/site/spolocnetogether/Future-projects

Tento e-mail posielam organizáciám Slovákov žijúcich v zahraničí s cieľom zdielať s Vami túto výstavu. Ak by ste chceli výstavu vytlačiť a prezentovať u Vás, a tak si pripomenúť Dr. Milana Rastislava Štefánika, rád Vám poskytnem tlačovú kópiu vo formáte PDF.  Prosím, napíšte mi krátky e-mail vyjadrujúci Váš záujem.“

 

S pozdravom

Peter Ondrus, MD, PhD.

 

Clinical Professor

Division of Cardiac Surgery, Mazankowski Alberta Heart Institute

Adjunct professor, Division of Community Engagement/Global health

Faculty of Medicine and Dentistry

University of Alberta, Edmonton, Canada

Email: spolocnetogether@gmail.com