Pocta Martinovi Jonášovi v Kovačici: vstúpte do kráľovstva insitného kumštu!

Deň a okamih, ktorý si približovali nielen Kovačičania a Slováci v srbskej Vojvodine, ale aj Slováci na Slovensku a ďalšie státisíce našich krajanov roztrúsených po svete, ktorým je známe, blízke či inak obdivu hodné a vzácne posolstvo Martina Jonáša pretavené v neopakovateľné scenérie dolnozemskej prírody, práce a úprimného životného štýlu v jedinečných príbehoch a sekvenciách jeho obrazov. Vznikli v ateliéri domu, v ktorom Martin Jonáš žil so svojou manželkou Zuzanou a synom Martinom. Práve toho domu, ktorý po významnej finančnej podpore, náročnej rekonštrukcii, obnove, niekoľkoročnom administratívnom i technicko-praktickom úsilí vlády SR, rezortov zahraničia a kultúry, ako aj Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, začína od 10. mája tohto roku slúžiť v gescii Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku svojmu novému účelu.

Pamätný dom Martina Jonáša, ktorý slávnostným prestrihnutím pásky otvorili Miroslav Lajčák, podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR spoločne s Bojanom Pajtićom, predsedom vlády Autonómnej Pokrajiny Vojvodiny pri príležitosti výročia nedožitých 90. narodenín umelca (Martin Jonáš: 9.5.1924 – 31.1.1996), sa odteraz stáva tým najdôstojnejším výrazom spoločného vzťahu Slovenska a Srbska  a splynutia nedeliteľnej slovenskosti Slovákov z materskej krajiny a Slovákov žijúcich viac ako 250 rokov na území súčasnej srbskej Vojvodiny k umeleckému odkazu najviac svetovo oceňovaného a uznávaného predstaviteľa insitnej kovačickej školy.

Slávnostný rámec sprístupnenia Pamätného domu Martina Jonáša, na ktorom sa zúčastnila aj delegácia Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí vedená jej predsedom Igorom Furdíkom, bol kolorovaný nielen emotívnou farbitosťou odrazov príjemne hrejúceho májového slnka v modro-bielej harmónii novučkej fasády či vizuálnymi pohladeniami žltých či oranžových ťahov majstrovho štetca na obrazoch v interiéri domu, ale aj tónmi slovenskej ľudovej hudby a piesní harmonizujúcich v tomto časopriestore s geniom loci, usadivším sa tu vďaka Martinovi Jonášovi na veky-vekúce. Práve duch celého tohto priestoru, zaujímavý a vzácny interiér izieb s množstvom vystavených predmetov z pozostalosti majstra (v Pamätnom dome Martina Jonáša sú ním vytvorené  diela, umelcova zbierka obrazov iných maliarov a cenná zbierka pravoslávnych ikon, maliarova knižnica, národopisná zbierka, korešpondencia a fotografie či iné pozoruhodné artefakty) je ohromným prísľubom nielen pre zachovanie významnej súčasti slovenského kultúrneho dedičstva, ale aj jeho prezentáciu v kontexte stále sľubnejšie sa rozvíjajúceho turizmu v Kovačici.

Napokon, veľavravne to načrtol vo svojom slávnostnom príhovore aj Miroslav Lajčák, keď v širších súvislostiach nemohol opomenúť, že podpora, ktorá sa zo Slovenska dostáva slovenskej menšine vo Vojvodine iba za ostatných päť rokov dosiahla celkovo bezmála 1,5 milióna eur. Táto významná pomoc prispela nielen k zriadeniu Pamätného domu Martina Jonáša, ktorého výtvarné posolstvo je súčasťou slovenského, ale aj srbského kultúrneho dedičstva, ale aj k množstvu ďalších projektov vedúcich k bohatému spoločenskému a kultúrnemu životu Slovákov v Srbsku. „Je mi cťou, že môžem stáť na mieste, ktoré ešte aj dnes dýcha veľkou osobnosťou. Martin Jonáš si to zaslúži, pretože preslávil Kovačicu a  vojvodinských Slovákov po celom svete. Verím, že zrekonštruovaný Jonášov dom sa stane miestom, ktoré bude pripomínať jeho pamiatku i tvorbu, a že ho budú navštevovať ľudia z celého sveta, aby obdivovali nielen dielo Martina Jonáša, ale aj umenie všetkých kovačických maliarov,“ povedal okrem iného Miroslav Lajčák vo svojom príhovore na dvore umelcovho domu.

Prítomným sa okrem M. Lajčáka prihovoril aj Bojan Pajtić, predseda vlády Autonómnej Pokrajiny Vojvodiny, Anna Tomanová Makanová, podpredsedníčka Zhromaždenia AP Vojvodiny a predsedníčka Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny a Miroslav Krišan, predseda Obce (okresu) Kovačica. Všetci okrem zrodu a významu samotnej myšlienky v rámci sprístupnenia Pamätného domu Martina Jonáša vyzdvihli dosah celého projektu, ktorý sa stáva vo svojom myšlienkovo-umeleckom posolstve novou dimenziou v svedectve nadštandardných vzťahov  a v upevňovaní kultúrnych väzieb väčšinového srbského národa so slovenskou národnostnou menšinou v Srbskej republike.

Na slávnostnom otvorení Pamätného domu Martina Jonáša bol prítomný aj jeho jediný potomok – syn Martin. Vyznal sa, že sa mu tento deň ešte nadlho vryje do pamäti ako vzácny okamih svedčiaci o tom, že Slovensko si dokáže uctiť ľudí, ktorí svoj talent nešírili po svete len pre svoj osobný prospech či slávu, ale najmä preto, že všetko to poctivé, hrdé a fortieľne – naše slovenské – si nosili v srdci.

Deň, ktorý v živote Slovákov v Kovačici a celej Vojvodine dozaista nielen z kultúrno-umeleckého aspektu otvára novú, neprebádanú, ale nepochybne aj sľubnú kapitolu s potenciálom pridanej hodnoty ďalších výziev v projekte Pamätného domu Martina Jonáša, okrášlila prítomnosť zaujímavých ľudí z umeleckej a tvorivej oblasti – v debate sme tu zastihli aj veľké nasledovníčky a svojou tvorbou rovnako znamenité insitné maliarky – Zuzanu Vereskú a Evu Husárikovú a ďalšie osobnosti kultúrneho, umeleckého a duchovného života Slovákov vo Vojvodine, ako aj hostí zo Slovenska.

 

ĽUDO POMICHAL

FOTO: AUTOR