Pocta Ondrejovi L. Áchimovi v Budapešti

Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku v rámci svojej parlamentnej volebnej kampane srdečne pozýva na odhalenie bronzovej busty ONDREJA  L. ÁCHIMA (1871–1911), čabianskeho agrárneho politika a parlamentného poslanca v Uhorsku. Busta je dielom maďarského sochára Attilu Mészárosa.

Odhalenie busty Ondreja L. Áchima sa uskutoční v stredu 26. marca 2014 o 11.00 h v Mestskom sade v Budapešti, v priestore promenády sôch Maďarského poľnohospodárskeho múzea.

 

PROGRAM  POCTY O. ÁCHIMOVI

 

Kto bol Ondrej L. Áchim

Vodca agrárno-socialistického hnutia v Uhorsku, najradikálnejší uhorský politik svojej doby, Slovák Ondrej L. Áchim, sa narodil 15. marca 1871 v Békešskej Čabe. O. Áchim sa na počiatku minulého storočia zapojil do boja proti svojvôli veľkostatkárov, za záujmy sedliakov.

Založil a viedol Nezávislú socialistickú sedliacku stranu Uhorska (neskôr Sedliacku stranu Uhorska), niekoľkokrát bol zvolený za poslanca Uhorského snemu. K jeho menu sa viaže aj založenie Spolku maloroľníkov, poľnohospodárov a nádenníkov, zjazd ktorého sa konal r. 1908 v Békešskej Čabe. Vo svojich vystúpeniach a článkoch Áchim požadoval demokratické zmeny a pozemkovú reformu. 15. mája 1911 ho zavraždili bratia Zsilinszkovci v dôsledku roztržky medzi ich otcom a O. Áchimom.

Medzi prvými rodinami pri zakladaní strediska dolnozemských Slovákov (Békešskej Čaby) začiatkom 18. storočia boli aj Áchimovci. Zásluhou kníh historika Ľudovíta Haana je známe, že prvé rodiny, ktoré sa tu usadili, pochádzali najmä z Novohradu a vtedajšieho Malohontu (Gemera). Väčšina z nich prišla do Čaby priamo z pôvodných slovenských obcí, niektorí zo Slovákmi založených obcí Peštianskej stolice, kam prišli začiatkom 18. storočia.

Ondrej L. Áchim, ako píše Ján Jančovic, publicista a znalec histórie Slovákov na Dolnej zemi, bol búrlivák so slovenským naturelom a cítením bol prvý, kto v uhorskom parlamente predložil návrh pozemkovej reformy, ktorá sa nakoniec v rozdielnych časoch v Maďarsku a na Slovensku uskutočnila. Ondrej L. Áchim v tomto ohľade predstihol dobu. (O živote a aktivitách, ako aj spoločensko-politickom a národnom dosahu O. Áchima pre Slovákov v Maďarsku čítajte viac v odkazovaných článkoch.)

Maďarský historik Pál Romany okrem iného povedal: „Áchim bol agrárny politik a poľnohospodár, je osobnosťou, ktorú nemožno vymazať z dejín Uhorska.“ Literárny historik Endre Féja o ňom napísal: „Ondrej Áchim bol človek, ktorý nikdy nezabudol, odkiaľ prišli jeho predkovia, človek, ktorý vyznával svoju slovenskosť práve tak ako maďarské povedomie. Nikdy nezaprel svoj pôvod a pritom bol aj Maďar, lebo každého oslovil jeho jazykom. Za jeho života bola Čaba duchovným strediskom tunajších Slovákov."

 

Do vašej pozornosti na Nezávislom slovenskom portáli v Maďarsku:

www.oslovma.hu

Michal Hrivnák: Ondrej L. Áchim a Slováci

Dedičstvo sedliackeho kráľa Ondreja L. Áchima