Počty a odhady

 

 

                  Počet Slovákov žijúcich v krajinách strednej a východnej Európy

            Štát

Sčítanie obyvateľstva. 2001

Sčítanie byvateľstva  2011

  Odhady krajanov

Česká republika

            193 190

               148 000

    350 – 400 000

Chorvátsko

               4 713

                  4 753

           10 000

Maďarsko

             17 693

                29 647

          100 000

Poľsko

               1 710

                  3 500

           12 000

Rumunsko

             19 000

                17 199

           25 000

Srbsko

             59 021

                52 750

           46 000

Ukrajina

               6 397

                  6 700

           12 000

 

                                               Počet Slovákov žijúcich v zámorských štátoch

                     Štát

                  Oficiálne údaje

                     Odhady krajanov

                Argentína

                        24 000

                             28 000

                Kanada

                        72 000

                           100 000

                Austrália

                        15 400

                             25 000

                USA

                      560 000

                           750 000

 

 

                                              Počet Slovákov žijúcich v západnej Európe

                     Štát

                    Oficiálne údaje

                       Odhady krajanov

                Veľká Británia

                          84 000

                              110 000

                Írsko

                           9 700

                                22 000

                Nemecko

                          58 235

                                80 000

                Francúzsko

                           9 700

                                10 000

                Taliansko

                           8 500

                                10 000

                Španielsko

                         11 600

                                12 000

                Rakúsko

                           3 800

                                25 000

                Belgicko

                           5 700

                                 7 000