Pocty Slovákom vo Vojvodine za ich prínos v rozvíjaní slovenskosti na slávnostnom zasadnutí NRSNM

Na pôde  Gymnázia Jána Kollára so žiackym domovom v Báčskom Petrovci sa vo štvrtok 3. augusta 2017 v predvečer otvorenia 56.  Slovenských národných slávností, najväčšieho každoročného sviatku Slovákov v Srbsku, uskutočnilo slávnostné zasadnutie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku. Na zasadnutí, ako uvádza na portáli týždenníka Slovákov v Srbsku HLAS ĽUDU hl.rs reportérka Jasmina Pániková, udelili plakety a ceny zaslúžilým jednotlivcom a kolektívom. S láskavým dovolením autorky i portálu týždenníka Hlas ľudu, o udalosti, na ktorej sa zúčastnil aj Ján Varšo, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, informujeme v reportáži v pôvodnom znení aj s obrazovou prílohou.

V úvode slávnosti sa prítomným prihovorila predsedníčka NRSNM Anna Tomanová-Makanová, ktorá ozrejmila, že bolo päť kandidátov, o ktorých rozhodovala komisia, ktorú tvorili predsedovia výborov rady a riaditeľka Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov.

 

Odmenení

Cenu Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny za výnimočný prínos zachovávaniu, rozvoju a prezentácii národnej a kultúrnej identity slovenskej národnostnej menšiny udelili Slovenskej evanjelickej a. v. cirkvi v Srbsku. Cenu prebral biskup Samuel Vrbovský.

Cenou Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny za prínos v oblasti kultúry bol poctený kolektív pracovníkov Katedry manažmentu kultúry a turizmu Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, pod vedením prof. PhDr. Jaroslava Čukana, Csc., ktorý cenu aj prebral.

Plaketu Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny za prínos v oblasti kultúry tentoraz udelili spisovateľovi Pavlovi Grňovi.

Plaketu Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny za prínos v oblasti informovania dostal aj Rádio Petrovec. Odmenu prebrala majiteľka rádia Jarmila Bohušová.

Plaketu Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny za prínos v oblasti informovania dostala Rádio-televízia Stará Pazova. V mene kolektívu odmenu prebral Aleksandar Opačić.

X                                X                                  X

Všetci vyznamenaní sa vo svojich rečiach poďakovali za odmeny a prihovorili sa prítomným, rovnako slovami uznania oslovili slávnostné zasadnutie aj hostia, medzi ktorými boli Ján Brtka, predseda Matice slovenskej v Srbsku, Igor Vencel, zástupca veľvyslankyne Slovenskej republiky v Belehrade. Prítomných pozdravili prívetmi aj Igor Furdík, generálny konzul Slovenskej republiky v Békešskej Čabe, Ján Varšo, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí a Pavel Hlásnik, podpredseda Demokratického zväzu Slovákov a Čechov v Rumunsku a podpredseda Svetového združenia Slovákov.

Slávnosť spestrila aj kultúrno-umelecká časť programu, v rámci ktorého vystúpili Miluška Anušiaková Majerová, Marina Cerovská, Shaili Ponigerová Forero a Iveta Kováčová.

 

JASMINA PÁNIKOVÁ, Hlas ľudu

FOTO: AUTORKA