Pod Pilíšom rozvoniavali v Mlynkoch v slovenskej vrave fašiangové dobroty

Slováci v Maďarsku pokračovali počas druhej februárovej soboty 2018 v tradícii festivalu šišiek. V rámci tohtoročného fašiangového obdobia usporiadala Slovenská samospráva v Mlynkoch (SSM) v severomaďarskej obci Mlynky (Pilisszentkereszt) už XI. ročník Pilíšskej kavalkády a šiškového festivalu. Ako vždy, aj tentoraz ponúkol celodenný program množstvo vľúdnych a priateľských stretnutí, pripomenutie si zvykov, príjemnú náladu s piesňami a tancom, motivujúcimi vystúpeniami menších či väčších kultúrnych telies Slovákov z Maďarska i zo Slovenska v žičlivom a fašiangovo naladenom prostredí Strediska pilíšskych Slovákov.

"Nie je to špecifická krajanská záležitosť, fašiangy sa oslavujú všade na celom Slovensku v každej dedine, a rovnako tak aj v slovenských prostrediach v Maďarsku – či už na Dolnej zemi, alebo tu, neďaleko Budapešti, pod Pilíšom," reagoval pre TASR Peter Prochácka, podpredseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. "Táto tradícia je významná tým, že prežila i v tom  väčšinovom neslovenskom období, a je naďalej udržiavaná. Je veľmi populárna a aj z aspektu posilňovania slovenskosti v prostrediach slovenskej národnostnej menšiny v Maďarsku významná. Okrem toho aj tým, že sa tu stretávajú krajania s návštevníkmi zo Slovenska. Slováci tu komunikujú medzi sebou, nadväzujú nové kontakty, rozprávajú sa, a toto samo o sebe má taký posilňujúci účinok na národné povedomie," dodal Peter Prochácka.

"V susedných dedinách žijú aj Nemci, tam býva aj nemecká národnosť (národnostná menšina). Pre mňa je zaujímavé, že na tomto podujatí sa stretnú aj z inej národnosti, nielen Slováci, ale aj Nemci. Ale prišli v niektorom roku napríklad aj zo Srbska, aj z Rumunska, často prichádzajú zo Slovenska. Toto je také podujatie, kde sa stretnú národnosti, kde sa stretnú ľudia, ktorí sa dobre vedia spolu zabaviť, a je to veľmi dobrý pocit," povedala Szilvia Glücková Salgaiová z organizačného tímu festivalu.

Z doterajších ročníkov zaznamenali podľa jej slov najvyššiu účasť vlani na jubilejnom ročníku, keď prišlo vyše 3000 ľudí. Tento rok prišlo do Mlynkov menej návštevníkov, dôvodom okrem horšieho počasia mohla byť aj skutočnosť, že v rovnakom čase boli v Budapešti a v celom Maďarsku viaceré iné podujatia, dodala Szilvia Glücková Salgaiová. "Ja mám veľmi rada šišky, už som aj kúpila, čo si odnesiem domov. Zvykla som ich doma pripravovať, keď som mala doma rodinu, keďže vnučky a rodinu mám teraz v Taliansku, pravda,  tam žijú," povedala Anna Fúziková Csörgölová, bývalá riaditeľka Slovenskej školy v Budapešti, ktorá si spríjemnila fašiangovú sobotu na festivale v Mlynkoch už tretíkrát.

"Veľmi chutné, tešíme sa. Chodievame sem už niekoľko rokov pravidelne zo Štúrova. Sme z miestneho odboru Matice slovenskej, dobre sa cítime medzi priateľmi v Mlynkoch. Sme taká partia zo Slovenska, a keď sa podarí,  aj pri iných príležitostiach sa stretávame. Som rád, že sme tu, verím, že sem zájdeme aj na iné podujatia počas roka. Hlavne na výstup na Piliš v máji, a v lete zasa na stretnutia, počas ktorých pripravujeme programy spoločne," konštatoval predseda MO MS zo Štúrova Jaroslav Janok.

Festival sa už tradične začal slávnostnou omšou v miestom rímskokatolíckom kostole a pokračoval fašiangovým sprievodom obcou od kostola až do Strediska pilíšskych Slovákov, kde pripravili organizátori množstvo programov pre celé rodiny. Hosťami tohtoročného festivalu bol folklórny súbor Partizán z Banskej Bystrice.

 

ZDROJ: TASR – spravodajca TASR Ladislav Vallach

FOTO: IMRICH FUHL

            www.oslovma.hu