Pod Pilíšom – tam je náš svet

 Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí zorganizoval 13. marca 2009 prezentáciu knihy

 
POD PILÍŠOM – TAM JE NÁŠ SVET
Literárna antológia pilíšskych slovenských autorov