Podporte Slovákov v Manchestri – aj váš hlas ich priblíži k oceneniu!

Povzbudzujúca informácia prišla v týchto dňoch od našich krajanov zo Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska.  Ako v maili píše Anna Pazdúrová, riaditeľka Slovenskej sekcie Czech and Slovak School Manchester, ich škola  – Czech and Slovak School & Community Manchester – bola nominovaná v súťaži Europia Women Awards na cenu nadácie Europia za prínos europských krajanov spoločnosti v kategórii Community Service, Institution of the Year 2017. 

Citujeme ďalej z mailu A. Pazdúrovej: "Taktiež som vďačná, že som bola zaradená do posledného výberu v kategórii Community Service, Community Leader of the Year 2017, na základe môjho prínosu škole ako dobrovoľník s vedením založenia Slovenskej sekcie v septembri 2017 a zabezpečovania chodu školy ako riaditeľka tejto sekcie.  Naša škola je prvou slovenskou školou v histórii Manchestra."

V ďalšej časti mailu sa Anna Pazdúrová obracia aj na našich krajanov a sympatizantov vo svete  na Slovensku:

"Keďže škola je výsledkom nielen práce dobrovoľníkov, ktorí každú sobotu a po večeroch zabezpečujú chod školy ako dobrovoľníci, ale aj rodičov a priateľov školy, vrátane ZŠ Podbiel a Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, veľmi si nomináciu vážime a chcela by som sa ešte raz poďakovať za podporu. 

Ak si myslíte, že si túto nomináciu škola aj jednotlivci zaslúžia, chcela by som vás poprosiť o zahlasovanie tu nasledovným spôsobom:

https://www.facebook.com/EuropiaManchester/app/1896959393921832/
alebo
https://europia-survey.fbapp.io/europia-womes-awards-public-vote-poll
alebo
https://www.surveymonkey.com/r/PSKFMDH.

Postupuje sa tak, že sa vyberie zvolená organizácia alebo osoba, ktorá sa potom automaticky zvýrazní a potvrdí sa tlačidlom  “Submit”.

Zároveň by som vás chcela poprosiť, ak  by bolo možné tento oznam a zvesť aj ďalej šíriť v prostrediach Slovákov žijúcich v zahraničí, keďže v prípade úspechu v hlasovaní sa pozitívne zviditeľní nielen naša škola v Manchestri, ale vo všeobecnosti tak naši krajania vo Veľkej Británii, ako aj v ostatnom svete, kde sú početné a najmä aktívne slovenské komunity.

Slovenská komunita je tu v Manchestri ešte veľmi malá, preto by sme boli vďační za každý hlas. Veľa dní pomôcť nám na ceste k úspechu našej krajanskej komunity v Manchestri ale už nezostáva – hlasovanie totiž končí 24. januára 2018.

Za vašu podporu vopred ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu."

S pozdravom

Msc. Ing. Anna Pazdúrová

riaditeľka Slovenskej Sekcie, Czech and Slovak School Manchester

http://www.czechslovakschoolmcr.org.uk/ 

 

PODPORTE VAŠÍM  HLASOM

SLOVÁKOV V MANCHESTRI!

Jednotlivci, ale aj krajanské organizácie, spolky, inštitúcie či vzdelávacie centrá v zahraničí môžu zahlasovať a podporiť tak slovenský úspech a zisk ocenení!