Podpredsedom ÚSŽZ od 1. augusta PhDr. Peter Prochácka

Vláda Slovenskej republiky na svojom 66. zasadnutí 3. júla 2013 menovala do funkcie podpredsedu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí s účinnosťou od 1. augusta 2013 PhDr. Petra Prochácku. V jeho pôsobnosti na ÚSŽZ je zastupovanie predsedu úradu v rozsahu jeho práv a povinností, ako aj priame riadenie OTKI – Odboru teritoriálneho, kultúrneho a informačného.

PhDr. Peter Prochácka (57 rokov) je absolventom sociológie na FF UK v Bratislave, absolvoval aj Katedru jazykov SAV. Postupne pôsobil na Ústave filozofie a sociológie SAV ako asistent  a následne ako výskumný pracovník vo viacerých inštitúciách a ústavoch. Od roku 1990 pôsobil ako poradca v Národnej rade Slovenskej republiky, od roku 1992 sa jeho profesijná činnosť spája s diplomaciou. V rokoch 1992-1996 pôsobil P. Prochácka na Ministerstve zahraničných vecí SR vo funkcii riaditeľa Odboru kultúrnych vzťahov a krajanov a neskôr vo funkcii riaditeľa Odboru ľudských práv.  Tento post zastával opakovane v rokoch 2000-2004, kým v rokoch 1996-2000 pôsobil ako prvý tajomník a zástupca veľvyslanca v Stálej misii SR pri OSN v Ženeve.

V rokoch 2004-2009 zastával Peter Prochácka post veľvyslanca SR v Austrálii s pôsobnosťou na Novom Zélande, Fidži a Papue Novej Guiney. Po návrate z diplomatickej misie pôsobil v rokoch 2009-2012 na Odbore ľudských práv Ministerstva zahraničných vecí SR, kde zúročoval svoje doterajšie skúsenosti na poli diplomacie a medzinárodných vzťahov na rôznych postoch vrátane riaditeľa odboru. Zároveň v rokoch 2010-2012 bol vedúcim delegácie SR na medzinárodnom fóre v rámci Pracovnej skupiny pre vzdelávanie, pripomínanie si a výskum holokaustu.

Peter Prochácka, podpredseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, využíva vo svojej pracovnej činnosti aktívnu znalosť anglického a nemeckého jazyka, dohovorí sa aj v ruštine. Je človekom všestranných voľnočasových záujmov, z ktorých ale uprednostňuje literatúru, klasickú hudbu a aktívny oddych pri rôznych druhoch športu. Zároveň je veľkým vyznávačom turistky a slovenskej prírody.