Podujatia s účasťou zástupcu ÚSŽZ


Medzinárodný výtvarný festival
18. ročník festivalu sa konal v Galérii Andreja Smoláka v Snine. Podujatie svojou tvorbou podporili aj Slováci z Poľska a Česka.
8. októbra 2011
Na podujatí sa zúčastnil predseda ÚSŽZ Milan Vetrák a koordinátor pre kultúrne aktivity Dušan Mikolaj.
 

Deň školy Gymnázia Jána Kollára v Báčskom Petrovci
92. výročie svojho vzniku oslávilo najstaršie gymnázium s vyučovacím jazykom slovenským v Srbsku v novom šate. Na zrekonštruovanie budovy prispel aj ÚSŽZ. 
7. októbra 2011
Na podujatí sa zúčastnil predseda ÚSŽZ Milan Vetrák.

 

Cez Nadlak je…
13. prehliadka sólistov slovenskej ľudovej piesne, ktorú organizuje Aradská oblasť Demokratického zväzu Slovákov a Čechov v Rumunsku, sa uskutoční v Nadlaku. Ide o celodolnozemskú prehliadku pozostávajúcu zo súťažných koncertov a galakoncertu.
22. – 25. septembra 2011
Na podujatí sa zúčastnil riaditeľ TIMMKO Martin Štrbka.
 

Otvorené srdcia Chorvátom
Festival plný slovensko-chorvátskej kultúry a chutí … organizuje občianske združenie Slovenka, Bratislavské kultúrne a informačné centrum a mesačník Metropola.
16. – 17. septembra 2011
Na podujatí sa zúčastnil predseda ÚSŽZ Milan Vetrák a hovorca ÚSŽZ Ľudovít Pomichal.
 
 
67. výročie SNP – Parník 2011 (Tradičná plavba loďou po Vltave)
Podujatie je prestížnou akciou slovenskej komunity v Českej republike. Na plavbe sa pravidelne zúčastňujú popredné osobnosti slovenského a českého politického života, predstavitelia ozbrojených zložiek oboch štátov a zástupcovia slovenskej menšiny v ČR. Zástupcovia ÚSŽZ okrem plavby absolvujú viacero pracovných rokovaní s krajanskými predstaviteľmi, navštívia niektoré slovenské spolky a cirkevné zbory a absolvujú pracovné rokovanie na Slovenskom inšitúte.
7. – 9. septembra 2011
Na podujatí sa zúčastnil riaditeľ TIMMKO Martin Štrbka, vedúca OTO Alena Pastorková a poradkyňa predsedu Lívia Orenčáková.
 

Oficiálne otvorenie slovenskej školy v Užhorode, pracovné rokovania so spolkami
Podujatie je významnou udalosťou v živote Slovákov na Ukrajine. Okrem slávnostného otvorenia 4. všeobecno-vzdelávacej školy s vyučovacím jazykom slovenským a ukrajinským sa uskutočnia aj viaceré rokovania na bilaterálnej úrovni.
1. – 2. septembra 2011
 
Na podujatí sa zúčastnil predseda ÚSŽZ Milan Vetrák, riaditeľ TIMMKO Martin Štrbka a externá spolupracovníčka Ida Čechová.

50. ročník Slovenských národných slávností

Jubilejný ročník niekoľkodňového podujatia s bohatým kultúrno-umeleckým programom, výstavami, rôznymi stretnutiami a zasadnutiami spolkov,  prezentáciou kníh, ukážkami zručnosti ľudových majstrov a veselicou. Organizátori podujatia: obec Báčsky Petrovec, Matica slovenská v Srbsku a Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny. Podujatie sa koná v Báčskom Petrovci.
5. – 7. augusta 2011
Na podujatí sa zúčastnil predseda ÚSŽZ Milan Vetrák, pracovníci ÚSŽZ Dáša Laurenčíková, Iveta Baloghová,  Viera Krajčovičová, externí spolupracovníci ÚSŽZ Claude Baláž a Martin Hakel.

45. novohradské národnostné stretnutie a 15. celoštátny folklórny festival Slovákov v Maďarsku

Podujatia zamerané na národnostné menšiny s bohatým kultúrnym programom organizuje Zväz Slovákov v Maďarsku, Župná knižnica a Osvetový ústav Balassi Bálinta v Šalgotarjáne, Novohradská župná slovenská samospráva, Miestna a slovenská menšinová samospráva v Banke.
31. júla 2011
Na podujatí sa zúčastnil predseda ÚSŽZ Milan Vetrák a externý spolupracovník Martin Hakel.

Rokovanie v Budapešti

V Budapešti sa uskutoční rokovanie o nových zmluvách o podpore stavby Slovenského domu v Mlynkoch.
27. júla 2011
Na rokovaní sa zúčastnil predseda ÚSŽZ Milan Vetrák a externá spolupracovníčka ÚSŽZ Ida Čechová.

Južnoslovenské detské a mládežnícke slávnosti v Dulovciach

Na 15. ročníku folklórnych slávností vystúpia tri detské slovenské folklórne súbory zo zahraničia. Organizátori podujatia: obec Dulovce a miestna organizácia Matice slovenskej v Dulovciach.
23. – 24. júla 2011
Na detských folklórnych slávnostiach sa zúčastnil predseda ÚSŽZ Milan Vetrák, externí spolupracovníci Božena Malíková a Martin Hakel.

Folklórne slávnosti pod Poľanou v Detve

Súčasťou 46. folklórnych slávností bola aj Krajanská nedeľa – vystúpenie slovenských folklórnych súborov zo zahraničia. Tento rok sa jej zúčastnilo 8 folklórnych súborov. Hlavný organizátor: mesto Detva.
8. – 10. júla 2011
Na folklórnych slávnostiach sa zúčastnil predseda ÚSŽZ Milan Vetrák, poradca predsedu Martin Hakel,
riaditeľ TIMMKO Martin Štrbka, tajomníčka Dáša Laurenčíková, pracovníci ÚSŽZ Dušan Mikolaj, Igor Kováč, Viera Krajčovičová, externé spolupracovníčky Božena Malíková,  Ida Čechová a Anna Čižniarová. 

Deň Slovákov v Maďarsku

Tento rok usporiadala Celoštátna slovenská samospráva oslavy slovenského dňa vo Veľkom Bánhedeši.
2. júla 2011
Na podujatí sa zúčastnil predseda ÚSŽZ Milan Vetrák.

 

Oficiálna návšteva Írska
Cieľom cesty  je stretnutie so zástupcami krajanských organizácií, krajanských médií,  spoločenských a kultúrnych inštitúcií vo viacerých mestách Írska, kde sa im predstavia obsahové a strategické zámery ÚSŽZ v oblasti novej dotačnej politiky z grantového systému ÚSŽZ, ako aj snaha o  zvýšenú účinnosť komunikácie s krajanskými organizáciami.
16. – 20. júna 2011
Na zahraničnej pracovnej ceste sa zúčastnil predseda ÚSŽZ Milan Vetrák.


200. výročie vysvätenia evanjelického kostola na Deákovom námestí v Budapešti

Po slávnostnej bohoslužbe organizovanej pri príležitosti jubilejného výročia vysvätenia evanjelického kostola sa uskutoční odhalenie pamätných tabúľ a konferencia o činnosti Jána Kollára, ktorý tu 30 rokov pôsobil.

12. júna 2011
Na podujatí sa zúčastnili pracovníčky TIMMKO Alena Pastorková a Magdaléna Grigarová.
 

Rozprávačské Lodno
Na 14. ročníku celoštátnej súťažnej prehliadky rozprávačov sa tento rok prvýkrát zúčastnia aj rozpávači z Vojvodiny v Srbsku.
11. – 12. júna 2011
 Na súťažnej prehliadke sa zúčastnili predseda ÚSŽZ Milan Vetrák a Dušan Mikolaj, poradca predsedu ÚSŽZ.

 

 Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko
Na 19. ročníku celoštátnej literárnej súťaže s medzinárodnou účasťou majú možnosť zúčastniť sa aj žiaci a študenti z radov Slovákov žijúcich v zahraničí.
8. júna 2011
Na podujatí sa zúčastnila Božena Malíková, pracovníčka TIMMKO.

 

Martinská literárna jar
Súčasťou 11. ročníka medzinárodného, multigeneračného, multižánrového a mnohofarebného podujatia je aj prezentácia literatúry a kultúry Slovákov žijúcich v zahraničí. Tento rok sa predstavili slovenskí literáti z Kanady.
25. – 26. mája 2011
Na podujatí sa zúčastnili predseda ÚSŽZ Milan Vetrák, pracovníčky TIMMKO Michaela Grznárová a Iveta Baloghová.

                Zamagurské folklórne slávnosti
Hlavným cieľom cesty bolo pracovné rokovanie s učiteľmi slovenského jazyka pôsobiacimi na základných a stredných školách v Poľsku. Súčasťou pracovnej cesty bola aj účasť na medzinárodnom festivale 35. zamagurské folklórne slávnosti v Červenom Kláštore.

20. – 21. mája 2011
Na pracovnej ceste sa zúčastnili predseda ÚSŽZ Milan Vetrák a Ľudovít Pomichal, dočasne poverený funkciou hovorcu ÚSŽZ.

      Svet naruby
Prezentácia knihy poviedok Stanislava E. Jančárika, martinského rodáka žijúceho v Argentíne. Krst knihy sa uskutočnil v sídle Spolku architektov Slovenska v Bratislave.

17. mája 2011
Na prezentácii sa zúčastnili predseda ÚSŽZ Milan Vetrák, Ľudovít Pomichal, dočasne poverený funkciou hovorcu ÚSŽZ, Dušan Mikolaj, poradca predsedu ÚSŽZ, Božena Malíková, pracovníčka TIMMKO, členovia poradného zboru predsedu ÚSŽZ Dušan Tóth z Kanady a Nadja Hammarbergová zo Švédska.
 
      
      Oficiálna návšteva Maďarska, Rumunska, Srbska, Chorvátska 
Cieľom cesty bolo navštíviť ťažiskové centrá slovenských komunít na Dolnej zemi a v dialógu so zástupcami kľúčových spolkových, vzdelávacích, spoločensko-kultúrnych a cirkevných ustanovizní nastoliť zo strany ÚSŽZ nové smerovanie jeho obsahových  a strategických zámerov v oblasti novej dotačnej politiky z grantového systému ÚSŽZ, ako aj zvýšenej účinnosti komunikácie s krajanskými organizáciami.
6. – 15. mája 2011
 Na oficiálnej návšteve sa zúčastnili predseda ÚSŽZ Milan Vetrák, Martin Štrbka, dočasne poverený riadením teritoriálneho, informačného, mediálneho, medzinárodného a kultúrneho odboru (TIMMKO) ÚSŽZ, Ľudovít Pomichal, dočasne poverený funkciou hovorcu ÚSŽZ.
 
 
      44. ročník národnej divadelnej prehliadky Palárikova Raková
Podujatie sa uskutočňuje v meste Čadca a obci Raková, okrem domácich divadelných súborov na prehliadke vďaka podpore ÚSŽZ vystúpi aj krajanský divadelný súbor zo Starej Pazovy zo Srbska s názvom Slovenské divadlo Vladimíra Hurbana Vladimírova.                                      
27. apríla – 1. mája 2011
Na podujatí sa zúčastňuje poradca predsedu ÚSŽZ Dušan Mikolaj.
 
Pocta Dilongovi
Literárno-hudobný program pri príležitosti vydania knihy Rudolf Dilong 1905 – 1986. Zborník o živote a diele k básnikovej storočnici a 25. výročiu jeho úmrtia. (Bratislava, Centrum hudby, Zichyho palác)
14. apríla 2011
 Na stretnutí sa zúčastnil Martin Štrbka, dočasne poverený riadením teritoriálneho, informačného, mediálneho, medzinárodného a kultúrneho odboru (TIMMKO) ÚSŽZ a pracovník TIMKKO Augustín Jozef Lang.

 

Slovenská gazdinka 2011
Tradičné stretnutie žien slovenskej národnosti, alebo stretnutie Sloveniek so Slovenkou. Hosťom podujatia bola prvá dáma Slovenskej republiky Silvia Gašparovičová – manželka prezidenta SR Ivana Gašparoviča. Stretnutie s bohatým kultúrnym programom bolo tradične spojené s výstavou domácich koláčov. (Budapešť, Maďarsko)
9. apríla 2011
 Na stretnutí sa zúčastnil Martin Štrbka, dočasne poverený riadením teritoriálneho, informačného, mediálneho, medzinárodného a kultúrneho odboru ÚSŽZ a tajomníčka ÚSŽZ Dáša Laurenčíková.

 

Výstava Jána Zoričáka: Veľký tresk a tajomstvo života (Novohradské múzeum a galéria, Lučenec, Slovensko)
7. apríla – 31. mája 2011
Na otvorení výstavy 7. apríla sa zúčastnil poradca predsedu ÚSŽZ Dušan Mikolaj.
 

Kultúrna a vedecká spoločnosť Ivana Krasku – udeľovanie Ceny Ondreja Štefanka + medzinárodný seminár Svedectvá slovenskej dolnozemskej prózy (Nadlak, Rumunsko)
18. – 19. marca 2011
Na podujatí sa zúčastnil poradca predsedu ÚSŽZ Dušan Mikolaj a pracovníčka ÚSŽZ Iveta Baloghová.

 

Eva Mária Trajterová a Jakub Trajter – krst knihy Pre Teba (Bratislava, Slovensko)
 4. marca 2011
Na podujatí sa zúčastnil predseda ÚSŽZ Milan Vetrák a pracovníčka ÚSŽZ Magdaléna Grigarová.