POHĽADY Slovákov v Rakúsku s optimistickým pohľadom do roku 2021!

Milí priatelia nášho časopisu, prajeme Vám v novom roku 2021 nielen veľa zdravia, ale aj veľa lásky, porozumenia a priateľských objatí, o ktoré sa budeme môcť bez akýchkoľvek obáv navzájom podeliť. Veríme, že všetko zlé sa raz skončí, že sa opäť deti budú môcť vrátiť do školských lavíc a k svojim kamarátom, dospelí zas do svojich pracovných kolektívov a Vy, naši milí krajania, do spolkových priestorov.

 

Ingrid Žalneva a redakčná rada POHĽADOV

– časopisu Slovákov v Rakúsku,

dávajú do pozornosti pútavé čítanie

v aktuálnom čísle krajanského magazínu:

https://www.slovaci.at/tl_files/pohlady/2020/Pohlady%203-2020%20web.pdf

 

Uverejnené: 5. 1. 2021