POHĽADY Slovákov v Rakúsku zaujmú, osviežia aj povzbudia

Nepredvídateľný príbeh koronavírusu COVID-19 nás opäť mohutnejšie zasiahol, Európa čelí hneď po letnom dovolenkovom "uvoľnení" druhej vlne. Rátalo sa s ňou, hoci rôzni odborníci vrátane "zaručene podkutých laikov" ju plánovali až v jesennom čase. Nič to, na rúška sme si zvykli vo verejnom priestore. Krajania zažívajú rok, na aký sa nedokážu rozpamätať. Žiadne podujatia, kdeže festivaly… Ale zato doma si prelistovať v kvalitnom a najmä podnetnom krajanskom časopise – to je jediné, čo nateraz (s výnimkou knižných vydavateľských počinov či pár kultúrnych udalostí, zväčša tradičných, avšak v zmenšenom formáte, najmä čo do počtu účastníkov…) v našom inak pestrom svete Slovákov žijúcich v zahraničí funguje. A tak i preto ponuka Ingrid Žalnevy, našej krajanky z Viedne, šéfredaktorky časopisu POHĽADY.

Milí čitatelia Pohľadov,

žijeme zvláštnu dobu, za posledné mesiace sa toho okolo nás veľa zmenilo. Keď na začiatku marca začali prenikať správy o novom víruse, netušili sme, ako to ovplyvní náš osobný, ale aj spolkový život. Plánovali sme divadelné predstavenie aj ďalšie aktivity. Lenže s pribúdajúcimi rezerváciami vstu­peniek pribúdali aj opatrenia proti šíreniu tohto vírusu, situácia sa menila každým dňom.

Vypre­dané predstavenie sme museli zrušiť, no a keď sa uzavreli hranice medzi Slovenskom a Rakúskom, vôbec sme nevedeli, či sa nám podarí dostať Pohľady k čitateľom. Ani sa nečudujem, že naši členovia, ktorí do Rakúska emigrovali ešte za socializmu, prirovnávali tento stav k vtedajšej situácii. Chcela by som sa aj touto cestou poďa­kovať manželom Ondrisovcom z Wolfsthalu, ktorí nám napokon časopis previezli cez hranice.

Iná doba znamená aj trochu iné Pohľady. Keďže sa naši dopisovatelia tentoraz nemohli vo svojich príspevkoch venovať uskutočneným podujatiam, zamerali sa hlavne na svoje osobné zážitky s koronou. Patrí im môj obdiv nielen za to, ako toto neľahké obdobie zvládli, ale aj za to, ako o ňom – vážne i nevážne – dokázali napísať. To ma presvedčilo o tom, že sa z našej redakčnej rady i ďalších pravidelných prispievateľov vytvoril výborný tím, ktorý zvládne naplniť časopis svojimi vlastnými článkami, hoci ani jeden z nich nie je profesionálny novinár."

 

To ostatné z editorialu Ingrid Žalnevy, šéfredaktorky Pohľadov, si prečítajte, podobne ako celý obsah pútavého čísla 2/ 2020 na 36 stranách, po prekliku na internetový formát časopisu.

 

ODPORÚČAME:  ZALISTUJTE SI V POHĽADOCH!

https://www.slovaci.at/tl_files/pohlady/2020/Pohlady%202-2020%20web2.pdf