Poklona slovenskosti na 51. Slovenských národných slávnostiach v Báčskom Petrovci

Tohtoročné 51. Slovenské národné slávnosti sa uskutočnili tradične v Báčskom Petrovci, pričom vyvrcholili po bohatom sprievodnom programe (začal sa už od 29. júla vo väčšine obcí Vojvodiny, v ktorých je aktívna slovenská komunita) počas prvého augustového víkendu. Organizátorom 51. SNS bola Matica slovenská v Srbsku, spoluorganizátormi Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny a obec Báčsky Petrovec (v našom ponímaní okres).
 
V piatok 3. augusta v slávnostnej atmosfére Slovenského vojvodinského divadla v Báčskom Petrovci otvoril 51. Slovenské národné slávnosti Ivica Dačić, predseda vlády Srbskej republiky. Na slávnostnom otvorení sa zúčastnili aj srbský minister kultúry Bratislav Petković, podpredseda vlády Autonómnej provincie Vojvodina Dragoslav Petković a ďalší hostia. Slovenskú politickú, diplomatickú a kultúrno-spoločenskú reprezentáciu tvorili Igor Furdík, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Jeho excelencia Ján Varšo, veľvyslanec Slovenskej republiky v Srbsku, Ján Eštok, správca Matice slovenskej, Vladimír Skalský, predseda Svetového združenia Slovákov v zahraničí a zástupcovia družobných miest z Martina, Nitry, Ružomberka, Žiliny a Starej Ľubovne. Na 51.SNS sa zúčastnili aj predstavitelia slovenských národnostných menšín z Chorvátska, Maďarska a Rumunska.
 
Srbský premiér I. Dačić vo svojom vystúpení vyzdvihol priateľské vzťahy medzi Slovenskom a Srbskom, ako aj lojalitu slovenskej menšiny v mnohoetnickom prostredí Srbskej republiky. Anna Tomanová-Makanová, predsedníčka Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku, prečítala pozdravný list prezidenta Slovenskej republiky Ivana Gašparoviča a predseda ÚSŽZ Igor Furdík s veľvyslancom SR v Srbsku Jánom Varšom odovzdali účastníkom slávnosti pozdrav od vlády Slovenskej republiky, osobitne od jej podpredsedu a ministra zahraničných vecí Miroslava Lajčáka. Predsedníčka Matice slovenskej v Srbsku Katarína Melegová-Melichová pripomenula 80. Výročie založenia Matice slovenskej v Srbsku v roku 1932, kým Pavel Marčok, predseda obce Báčsky Petrovec, zdôraznil význam osláv pre slovenskosť v Srbsku.
 
V bohatom sprievodnom programe slávností sa konali rôzne kultúrno-spoločenské, športové a iné podujatia. Zapojili sa do nich slovenské spolky, školy, cirkev a ďalšie inštitúcie. Ich nosným motívom, aj v prítomnosti príslušníkov iných komunít v Srbsku, bola prezentácia slovenského jazyka, kultúry, umenia, tradícií i výrobkov vo vojvodinskom prostredí z pohľadu slovenskej národnej identity.