Položenie základného kameňa Slovenského domu v Mlynkoch – symbol slovenskosti sa vracia

Nadpolovičná väčšina obyvateľov slovenskej národnosti žijúcich v maďarskej obci Mlynky a v celej oblasti Pilíša mala včera 21. apríla 2010 dôvod na radosť. Predsedníčka Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Vilma Prívarová spolu so štátnym tajomníkom Úradu predsedu vlády MR (MEH) Ferencom Gémesim slávnostne položili základný kameň Slovenského spoločenského domu v Mlynkoch. Pred týmto slávnostným aktom položenia základného kameňa v Mlynkoch podpísali štátny tajomník F. Gémesi, predsedníčka ÚSŽZ V. Prívarová a predseda CSS J. Fuzik dohody, ktoré umožnia na základe právoplatného stavebného povolenia pokračovať v realizácii projektu.

Podujatia sa zúčastnili veľvyslanec Slovenskej republiky v Budapešti Peter Weiss, predsedníčka Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Vilma Prívarová, štátny tajomník Úradu predsedu vlády MR Ferenc Gémesi, predseda Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku Ján Fuzik, predsedníčka Slovenskej samosprávy v Mlynkoch Marta Demjénová, výkonný riaditeľ neziskovej hospodárskej spoločnosti CSS Legatum, s.r.o. Juraj Ando a zástupca predsedníčky Slovenskej samosprávy v Mlynkoch Jozef Havelka.
Slovenská vláda ešte pred dvomi rokmi rozhodla, že na výstavbu a vybavenie domu prispeje sumou takmer 332 000 eur. Sumu sľúbila po tom, čo podobnú poskytla aj maďarská vláda.
CSS a jej nezisková hospodárska spoločnosť Legatum s. r. o. garantujú realizáciu projektu zriadením záložného práva na vlastné majetky i na novú budovu. O tom podpísali s predstaviteľmi oboch podporujúcich vlád štyri záložné zmluvy, schválené Valným zhromaždením CSS.
Uzavretie dohôd umožní urýchlené vypísanie už pripraveného verejného obstarávania na realizátora výstavby Slovenského spoločenského domu v Mlynkoch, ktorého hrubá stavba má byť podľa plánov dokončená do konca roka 2010.
Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí spolu so ZÚ SR v Budapešti dlhodobo riešil s Celoštátnou slovenskou samosprávou, predstaviteľmi slovenských organizácií v Mlynkoch a Úradom vlády MR právne otázky súvisiace so záložným právom, s technickou stránkou celého projektu, ako aj s podmienkami užívania Slovenského domu v budúcnosti. ÚSŽZ bude aj naďalej zabezpečovať informovanosť širokej verejnosti o realizácii celého projektu.

"mlynky-2"
"mlynky-3"
"mlynky-4"
"mlynky-5"
"mlynky-6"