Polygloti z celého sveta sa opäť stretnú na jar 2018 v Bratislave!

V júli 2016 sa pod záštitou Miroslava Lajčáka, ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, v rámci Predsedníctva Slovenska v Rade EÚ, uskutočnila jazykovo-politická konferencia krajín V4+, ktorá bola venovaná podpore širokej mnohojazyčnosti, zlepšenia učenia sa cudzích jazykov, riešeniu problémov jazykovej komunikácie v EÚ/Európe a vo svete. O jej záveroch aktuálne informoval Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí Jozef Reinvart z Odboru všeobecných záležitostí a vzťahov s inštitúciami EÚ – Sekcie európskych záležitostí Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. Zároveň sa prostredníctvom ÚSŽZ obracia na záujemcov z radov inštitúcií, organizácií, spolkov a jednotlivcov z radov Slovákov žijúcich v zahraničí, ktorých predmetná téma osloví aj v súvislosti s pripravovaným tohtoročným „Stretnutím polyglotov“, ktoré sa uskutoční  v dňoch 30.5. – 3.6.2018 v Bratislave.

„Dovoľte mi, aby som Vás krátko informoval o záveroch jazykovo-politickej konferencie krajín V4+ v Nitre v júli 2016 pod záštitou Miroslava Lajčáka, ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, v rámci Predsedníctva Slovenska v Rade EÚ, ktorá bola venovaná podpore širokej mnohojazyčnosti, zlepšenia učenia sa cudzích jazykov, riešeniu problémov jazykovej komunikácie v EÚ/Európe a vo svete.

Jej závery a odporúčania sú obsiahnuté v „Nitrianskej deklarácii“, ktorá je v prílohe na vedomie a využitie. Pokračovaním tejto jazykovo-politickej konferencie bolo „Stretnutie polyglotov“ na Ekonomickej univerzite v Bratislave (31.5. – 4.6.2017). Tohto unikátneho svetového podujatia a stretnutia milovníkov cudzích jazykov, ktoré sa konalo tiež pod záštitou Miroslava Lajčáka, ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, sa zúčastnil rekordný počet účastníkov: celkom 458 polyglotov z 52 krajín!  Bližšie: http://www.polyglotbratislava.com/after-the-gathering/

Mnohí svetoví polygloti prišli vlani na Slovensko po prvý raz – so záujmom spoznať našu krajinu a jej ľudí; nielen komunikovať v mnohých cudzích jazykoch, ale spoločne diskutovať aj o jazykových problémoch, ktoré majú bežní občania, aby sa naučili aspoň jeden cudzí jazyk. Po výborných skúsenostiach z tohto medzinárodného neformálneho stretnutia s bohatým programom, organizovanom na profesionálnej úrovni inovatívnymi mladými ľuďmi, sa polygloti rozhodli, že sa znova stretnú na Slovensku.

Tohoročné „Stretnutie polyglotov“ sa uskutoční na Ekonomickej univerzite v Bratislave v dňoch 30.5. – 3.6.2018. Záštitu nad stretnutím tento rok prijala Martina Lubyová, ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Organizátori na stretnutie pozvali aj Tibora Navracsicsa (Maďarsko), komisára EÚ pre vzdelávanie, kultúru a mnohojazyčnosť, aby spoločne diskutoval s polyglotmi na seminári o inovatívnych metódach učenia cudzích jazykov, t. j. učiť sa a naučiť sa ich efektívne, ľahko a rýchlo. Bližšie: http://www.polyglotbratislava.com/

Cudzie jazyky sú pre Vás každodennými pracovnými nástrojmi a mnohí z Vás sa im so záujmom venujete a už teraz so svojimi znalosťami patríte do spoločenstva polyglotov. Dovoľte mi, aby som Vás v mene organizátorov pozval na toto jedinečné svetové stretnutie, na ktorom sa očakáva vytvorenie nového svetového rekordu v počte zúčastnených, viac ako 500 polyglotov z celého sveta.“

S úctou

Jozef Reinvart

Odbor všeobecných záležitostí a vzťahov s inštitúciami EÚ – Sekcia európskych záležitostí Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR