Pomoc ÚSŽZ krajanom pri vyúčtovaní dotácií

Vážení krajania, vzhľadom na blížiace sa termíny vyúčtovania  dotácií vám Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí ponúka pomoc pri splnení vašich povinností podľa dotačnej zmluvy.

V prípade, ak ste finančné prostriedky alebo ich časť nevyčerpali, je nutné ich vrátiť späť na

číslo účtu:  70 00457360/8180

Všetky údaje, potrebné pre vrátenie finančných prostriedkov, nájdete v Metodickom pokyne, (príloha č. 12). Do poznámky pri úhrade je potrebné uviesť rok, v ktorom bola dotácia udelená  a číslo dotačnej zmluvy.

Dôležité: informujte nás o vrátení finančných prostriedkov (suma, číslo zmluvy).

V prípade potreby nás neváhajte kontaktovať. Na otázky o vyúčtovaní dotácií a vrátení finančných prostriedkov vám budeme odpovedať aj počas nasledujúceho sviatočného obdobia, a to na  

telefónnom čísle:   + 421 905 440 921

Na vaše otázky zodpovie pani Ida Deszkásová, rodená Čechová,  pracovníčka odboru Oboru dotácií a ekonomiky ÚSŽZ.