Portál Slovenské zahraničie spustený

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ) spustil nový internetový portál Slovákov vo svete. Nadväzuje ním na rovnomenný časopis, ktorý v roku 1996 začal vydávať Dom zahraničných Slovákov ako mesačník. Ide o databázový, kultúrny, multimediálny, celospoločenský portál pre krajanov pod názvom Slovenské zahraničie. "Je to centrálna informačná online platforma o živote a histórii Slovákov žijúcich v zahraničí, ktorá má zlepšiť informovanosť verejnosti o ich živote a prepojiť jednotlivé krajanské stránky po celom svete, čím sa prehĺbi vzájomná spolupráca medzi krajanmi," povedal na tlačovej konferencii šéfredaktor portálu slovenskezahranicie.sk  Dušan Mikolaj.

Významným partnerom portálu je aj Slovenská národná knižnica (SNK) v Martine. Riaditeľ sekcie Pamätníka slovenskej literatúry a umenia SNK Peter Cabadaj informoval, že inštitúcii sa v rámci Operačného programu informatizácia spoločnosti Prioritná os II, čo je rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry, podarilo získať na projekt Slovenská digitálna knižnica – digitálny archív 49,6 milióna eur. Tie SNK použije na digitalizovanie celej svojej produkcie vrátane produkcie Slovenského národného archívu. "Je celkom logické, že po tomto kroku bude nasledovať mohutná ofenzíva v zmysle našich snažení pomôcť portálu slovenskezahranicie a ÚSŽZ," uviedol Peter Cabadaj.

Ďalšou témou tlačovej konferencie boli aktivity zahraničných Slovákov, riadené Zborom poradcov predsedu ÚSŽZ Milana Vetráka. Významným krokom pri medializácii Slovákov v zahraničí je dohoda o spolupráci s RTVS- Slovenským rozhlasom, ktorý vytvorí priestor na 24 hodinové vysielacie pásmo o živote Slovákov v zahraničí a zároveň ponúka možnosť priniesť pravidelnú týždennú reláciu o aktuálnych udalostiach Slovákov žijúcich mimo územia SR. Takisto dôležitým krokom k zlepšeniu informovanosti je zvolenie mediálneho zástupcu Zboru poradcov predsedu ÚSŽZ, ktorým sa stal Rastislav Blažek z Írska.

Portál Slovenské zahraničie