Portrét Pavla Taussiga

V nedeľu dňa 5. februára 2012 o 15.00 h Kanadská základina pre umenie a divadlo v sérii “Portréty“ uvedie humorné pásmo prózy a hudby venované Pavlovi Taussigovi. Vystúpenie sa uskutoční v divadle „The Papermill Theatre“ v Toronte.
 
Inteligentný a kultivovaný rozprávač humorných príbehov Pavel Taussig vie preniknúť do útrob duše čitateľa. Ako vnímavý svedok doby vydal v nakladateľstve Škvoreckých – Sixty-Eight Publishers- zbierku poviedok “Jedinečná svätá”. Obsahuje príbehy mladosti a naivného optimizmu, vysmievajúc sa z nezmyselnosti komunistického obdobia, v ktorom prežil mladosť.
 
Od roku 1968 žije Taussig v Nemecku, kde pracoval v rôznych časopisoch, do ktorých tvoril koláže a bublináže. Vychádza zo starých obrázkov, ktorým ponecháva pôvodnú podobu a akýmisi bublinami im do úst vkladá súčasný humorný text.
 
Do Toronta prichádza osobne na popoludnie venované výberu z jeho tvorby, ktoré je spojené aj s výstavou jeho koláži a bublináží. Kanadská základina pre umenie a divadlo spolu s Toronským Slovenským divadlom do svojej série “Portrétov úspešných Slovákov vo svete”, šťastne zaradila po M. Rúfusovi, M. Richterovi aj tohto distingvovaného muža umenia.