Portugalsko

Klub Čechov a Slovákov žijúcich v Portugalsku (KCS)
Občianske združenie
Web:                http://www.kcsp.pt/ 
Facebook:       Klub Čechů a Slováků žijících v Portugalsku
Mail:                klub@kcsp.pt

 

Prvá slovenská škola v Portugalsku (PSSP)

Neformálna iniciatíva doplnkového vzdelávania správne podliehajúca KCSP
Gestori: Veľvyslanectvo SR v Lisabone a Pedagogická Fakulta UK Bratislava   
Mail:      slovenskaskolalisabon@gmail.com
http://www.kcsp.pt/ceska-skola-v-portugalsku/prva-slovenska-skola-v-portugalsku/