Poslanci schválili zjednodušenie dotácií

Gestorský Výbor Národnej rady SR pre financie a rozpočet schválil na svojom rokovaní dňa 24. 1. 2012 v druhom čítaní pozmeňujúci návrh k novele zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý významným spôsobom zjednoduší podávanie žiadostí o dotácie zo strany Slovákov žijúcich v zahraničí.
 
Pozmeňujúci návrh k novele zákona vypracoval Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ) v spolupráci s poslancom za Kesťansko-demokratické hnutie (KDH) Antonom Marcinčinom, ktorý ho na rokovanie výboru aj predložil.
 
V zmysle platnej legislatívy boli doteraz krajania povinní pricestovať na Slovensko a vyžiadať si od príslušných úradov (napr. Sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne, konkurzné súdy) potvrdenia, ktoré prikladali k žiadostiam o dotácie poskytované ÚSŽZ. Po novom už bude stačiť len čestné vyhlásenie zaslané poštou.
 
Za pozmeňujúci návrh hlasovali všetci poslanci výboru bez ohľadu na ich politickú príslušnosť, čo svedčí nielen o dobrej spolupráci medzi ÚSŽZ a Národnou radou Slovenskej republiky(NR SR), ale aj o úprimnom záujme súčasného vedenia ÚSŽZ a poslancov NR SR pomôcť Slovákom žijúcim v zahraničí.