Posolstvo dokumentu: Slováci v rumunskej dedinke Nová Huta

Martin Kleibl, doktorand katedry fotografie Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave (VŠVU) si dovoľuje pozvať nadšencov fotokumštu a záujemcov, túžiacich dozvedieť sa viac o živote Slovákov v Rumunsku (jeho hornatej časti Bihor, ponúkajúcej  nielen zvláštnosti bytia, ale aj prekrásne prírodné scenérie v symbióze s dennodennými dotykmi ľudí), na besedu o tvorivej dielni v Rumunsku. Beseda s prezentáciou zaujímavých fotografických a filmových dokumentov sa uskutoční vo štvrtok 20. februára 2014 o 19.00 h v Dome kultúry Lúky na Vígľašskej ulici v Bratislave – Petržalke.

CESTOVATEĽSKÝ KLUB – Slováci v Rumunsku

Slováci v Rumunsku je projekt doktoranda katedry fotografie Martina Kleibla  o Slovákoch žijúcich v oblasti dedinky Nová Huta v Rumunsku. Tvorivý projekt sa realizoval v októbri 2013 a jeho praktickým i dokumentárno-umeleckým výstupom sú výtvarné práce študentov fotografie a vizuálnej komunikácie VŠVU v Bratislave, ktorí spolupracovali so študentmi etnológie a etnomuzikológie FF UKF v Nitre. Projekt podporil Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Cieľom tvorivej dielne bolo zaznamenať historickú i kultúrnu identitu a súčasnú sociálnu situáciu Slovákov žijúcich v Rumunsku v oblasti Bihoru, a to prostredníctvom dokumentárnej fotografie. Práve tieto fotografické výtvarné práce študentov budú počas stretnutia v DK Lúky prezentované prostredníctvom premietania spolu s ich zážitkami.

Vstupné na podujatie: 2 eurá

Podrobnejšie:

http://www.kzp.sk/component/podujatia/podujatie/cestovatelskyklubslovacivrumunsku

 

Tvorivá dielňa Nová Huta (Slováci v Rumunsku, Bihor):

http://tdsinteu.tumblr.com/