Postup pri podávaní žiadostí

Vzhľadom na prebiehajúce zmeny v dotačnom systéme budú informácie o postupe pri podávaní žiadostí uvedené hneď po vykonaní zmien.