Povodňami sužované Srbsko volá o pomoc: sme s vami, Slováci v Dobanovciach!

Iba pred čosi viac ako týždňom sme spoločne so Slovákmi v srbskej Vojvodine prežívali v Novom Sade, Kovačici, Starej Pazove či Báčskom Petrovci vzájomnú priazeň zo spoločných okamihov preniknutých vznešenosťou, okrem iného aj z otvorenia Pamätného domu Martina Jonáša, svetoznámej veličiny maliarskej insity. Nik netušil, že prejde iba pár dní – a v nemom úžase budeme v médiách sledovať ľúty boj ľudí s vodným živlom v zaplavených mestách Srbska. Na diaľku vie povzbudiť slovo, telefonát, pár riadkov. Ešte účinnejšia je ale vedomá hmotná a finančná pomoc či spoluúčasť na záchranných prácach v oblastiach, ktoré sú záplavami sužované najviac. O tom, ako prežívajú tieto strastiplné dni a noci aj Slováci v Dobanovciach, nám sprostredkoval Dr. Ing. Vladimír Valent, profesor Technologicko-hutníckej fakulty Belehradskej univerzity mailom, ktorým sa Žeľko Čapeľa, predseda Slovenského kultúrno-umeleckého spolku Šafárik v Dobanovciach, obracia na krajanov s výzvou na akúkoľvek pomoc, najmä však s apelom na morálnu podporu.

„V Slovenskom dome v Dobanovciach pracuje v týchto dňoch naplno jedno z mnohých prijímacích stredísk pre povodňami ohrozených občanov. Už piaty deň sa im snažíme všemožne pomáhať a staráme sa o nich. V našom Slovenskom dome v Dobanovciach do dnešného dňa – 19. mája – bolo či je ubytovaných a zaopatrených viac ako 500 ľudí. K dnešnému dňu, k pondelku, sme prichýlili 50 ľudí z oblastí priamo ohrozených povodňami,“ píše Žeľko Čapeľa a dodáva: „V Dobanovciach sme sa angažovali všetci – tak Slováci ako aj Srbi, z nášho Spolku Pavla Jozefa Šafárika. Výrazne nám pomáhajú aj ďalší dobrovoľníci. Všetkým, vrátane inorečovým spoluobčanom, ktorých voda pripravila o ich domovy, sa snažíme pomôcť a zabezpečiť im všetky nevyhnutné podmienky pre život v ich dočasnom príbytku. V týchto dňoch je pre nás a naše snahy veľkou vzpruhou každý druh pomoci, vrátane duchovnej, morálnej či mediálnej podpory. Vopred vám za ňu všetkým ďakujem.“

Pod týmito riadkami je podpísaný Žeľko Čapeľa, predseda Slovenského kultúrno-umeleckého spolku Šafárik v Dobanovciach, ktorý pridal v maili okrem kontaktu (mobil: +38163585211) aj odkazy:

DO POZORNOSTI O SLOVÁKOCH V DOBANOVCIACH:
http://kpdsafarik.co.rs/
http://www.facebook.com/SlovackiDomDobanovciSlovenskyNarodnyDomDobanovce
http://www.youtube.com/user/djcapa3

 

Vzápätí za mailom:

Slovensko pomôže Srbsku postihnutému záplavami

Slovensko pomôže Srbsku postihnutému záplavami. Podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák, ako informuje TASR, v pondelok 19. mája rozhodol o poskytnutí humanitárnej finančnej pomoci vo výške 50-tisíc eur. „Vláda Slovenskej republiky týmto krokom vyjadruje solidaritu so srbským ľudom pri prekonávaní dôsledkov vážnej živelnej pohromy,“ uviedol tlačový odbor rezortu zahraničia. Slovensko tiež zváži poskytnutie materiálnej pomoci.

Na Balkán už teraz prúdi zahraničná humanitárna pomoc. Helikoptéry na evakuáciu ľudí poskytla napríklad Európska únia, Rusko či Spojené štáty. Srbský premiér Aleksandar Vučić však najnovšie oznámil, že jeho krajina potrebuje ďalšiu pomoc, predovšetkým dodávky oblečenia, jedla a balenej vody. Na pomoc postihnutým vyzval tiež srbský tenista Novak Djokovič. „Podpora a súcit s mojím ľudom v Srbsku!“ napísal hráč na Twitteri.

Veľvyslanec Srbskej republiky na Slovensku Šani Dermaku prosí Slovákov o finančnú pomoc pre svojich krajanov, ktorých postihli záplavy. Svoje príspevky posielajte na osobitný účet Veľvyslanectva Srbskej republiky v Bratislave: IBAN SK25 1100 000­0 0029 5670 6­621.

Bližšie informácie nájdete na internetovej stránke veľvyslanectva www.bratislava.mfa.gov.rs.

 

X                        X                         X

 

Dobanovce sa nachádzajú v juhovýchodnom Srieme, 25 km západne od Belehradu, vedľa diaľnice Belehrad – Záhreb. Patria do obce Surčín, najmladšej obce mesta Belehrad. Najbližšia osada, v ktorej tiež žijú Slováci, sú Boľovce.

Podľa sčítania z roku 2012 žilo v Dobanovciach 8503 obyvateľov, najviac Srbov – 7526. Podľa štatistík predchádzajúceho sčítania obyvateľov v roku 2002, žilo v Dobanovciach 8128 obyvateľov v 2353 domácnostiach. Najviac Srbov – 7524, t. j. 92, 56 %, potom Slovákov – 232, čiže 2,85 %. Ďalšími obyvateľmi Dobanoviec sú Chorváti, Čiernohorci, Rómovia, Macedónci a príslušníci iných menších národností a etník.