Povstanie a kontinuita ČSR verzus slovenský štát

Aktivít protivníkov Slovenského národného povstania, ktoré sa podľa nich postavilo proti vlastnému národu a jeho štátnosti, pribúda tak, že sa tým už začala zaoberať prokuratúra. Podľa tohto ponímania SNP totiž v konečnom dôsledku znemožnilo, aby tento štát pretrval aj po skončení druhej svetovej vojny. Túto ústrednú tézu potom neoľudáci podopierajú rôznymi odvolávkami, najmä na krutosti, lúpenie a vraždy, páchané na civilnom obyvateľstve. Napísal o tom v denníku PRAVDA publicista, filmový teoretik a prekladateľ PAVEL BRANKO.

Podľa tohto ponímania SNP totiž v konečnom dôsledku znemožnilo, aby tento štát pretrval aj po skončení druhej svetovej vojny. Túto ústrednú tézu potom neoľudáci podopierajú rôznymi odvolávkami, najmä na krutosti, lúpenie a vraždy, páchané na civilnom obyvateľstve.

Aby sme si očistili terén na ústrednú tému, pozrime sa najprv na tie domnelé či skutočné krutosti, lúpenie a vraždy. V istej miere SNP naozaj sprevádzali, tak ako sprevádzajú každú revolúciu, povstanie či odboj. Je vylúčené, aby sa k búrlivému hnutiu neprikmotrovali aj živly sledujúce postranné ciele. Ba niekedy sa celá revolúcia, požierajúc vlastné deti, prevracia už na inštitucionálne, v nej samej zakotvené násilie.

Najvýraznejším príkladom takejto dejinnej „zákonitosti“ je Francúzska revolúcia, ktorá povalila absolutizmus a vládu šľachty a nastolila občiansky princíp. Bola krvavá, a to nielen proti šľachte, ale masakrovala sa aj vnútorne. Dokonca ani jej vlajkové heslo, ktoré sa s ňou spája podnes – Voľnosť, rovnosť, bratstvo! – nevyzeralo od začiatku takto a jedna z jeho prechodných podôb znela – Voľnosť, rovnosť, vlastníctvo! To však holodrancom sansculottom príliš nevoňalo a prezieraví predchodcovia dnešných imidžotvorcov ambície nastupujúcej buržoázie heslo radšej postupne eufemizovali až do dnešnej podoby.

Napriek hrôzovláde a masovým popravám, ktoré tu neboli nechceným sprievodným javom, ale patrili k základným nástrojom výkonu moci, však táto revolúcia posunula svet dopredu, stala sa majákom. A hoci si Francúzi politicky stále ležia vo vlasoch, okrem okrajových hnutí monarchistov či fundamentalistickej odnože katolicizmu niet vo Francúzsku relevantnej sily, ktorá by kľúčový dejinný prínos tejto revolúcie spochybňovala. Naopak, takmer všetci sa k jej odkazu hlásia, aj keď s rôznymi akcentmi a zavše aj zámermi.

 

Na titulnej fotografii:

Nástup vojakov 18. protilietadlovej delostreleckej batérie, ktorí bojovali v Slovenskom národnom povstaní.

Autor: wikipedia.org

 

PODROBNE ČÍTAJTE NA PORTÁLI

DENNÍKA PRAVDA:

http://zurnal.pravda.sk/neznama-historia/clanok/328566-povstanie-a-kontinuita-csr-verzus-slovensky-stat/