Pozdrav konvencii Kanadskej slovenskej ligy

V dňoch 22.-23. apríla 2016 sa v kanadskom St. Catharines konalo snemovanie konvencie Kanadskej slovenskej ligy – vrcholného orgánu najreprezentatívnejšej spolkovej organizácie Slovákov žijúcich v Kanade. V súvislosti s rokovaním načrtnuvším nové podnetné výzvy a smerovanie krajanov aj skrze túto organizáciu oslovil delegátov svojím pozdravným listom Ján Varšo, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Vo svojom prívete konvencii Kanadskej slovenskej ligy v St. Catharines Ján Varšo o. i. poďakoval za činnosť, ktorú vykonávajú naši krajania na poli zachovávania, prezentácie a rozvíjania slovenského jazyka a kultúry ďaleko od rodnej vlasti otcov a starých rodičov. „Svoj záujem o materskú Slovenskú republiku a vzťah k nej ste preukázali aj na našich stretnutiach v Toronte, Ottawe a Montreale počas mojej návštevy v decembri minulého roku. Vysoko si to vážim, lebo to dokumentuje, že duch slovenský v Kanade žije,“ zdôraznil v liste J. Varšo a pokračoval v osobnejšom duchu: „V súvislosti s ukončením pôsobenia pani Marry Ann Doucette Hačkovej vo funkcii predsedníčky Kanadskej slovenskej ligy po troch funkčných obdobiach, sa jej chcem osobitne poďakovať za celoživotný prínos k uchovaniu a rozvoju národného, duchovného a kultúrneho povedomia Slovákov v Kanade. Bolo pre mňa cťou a potešením sa s Vami stretnúť a želám Vám v „mimopredsedníckom“ osobnom a rodinnom živote veľa spokojnosti a radosti.“

Predseda ÚSŽZ J. Varšo konvenciu ubezpečil, že Kanadská slovenská liga bude mať naďalej podporu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí pri upevňovaní národného povedomia a kultúrnej identity Slovákov v Kanade a pri posilňovaní vzťahov so Slovenskou republikou, našou drahou spoločnou domovinou.  V závere pozdravného listu Ján Varšo zaželal konvencii úspešné rokovanie a prijatie záverov, ktoré budú viesť k ďalšiemu posilneniu spolupatričnosti a jednoty krajanov i rodákov v Kanade: „Som presvedčený, že aj s novým vedením Kanadskej slovenskej ligy, v duchu historických tradícií pri podpore národnej štátnosti,  nadviažeme na pozitívne výsledky doterajšej spolupráce.“