Pozdravný list predsedníčky vlády SR k Pamätnému dňu zahraničných Slovákov

Pozdravný list v mene predsedníčky vlády SR Ivety Radičovej dňa 5. júla 2011 pri základnom kameni Pamätníka slovenského vysťahovalectva a zahraničných Slovákov v Sade Janka Kráľa v Bratislave prečítal poradca predsedníčky vlády SR pre európske záležitosti a zahraničnú politiku Branislav Slyško.

VÁŽENÉ DÁMY, VÁŽENÍ PÁNI, MILÍ PRIATELIA,

DOVOĽTE MI POZDRAVIŤ VÁS NA SLÁVNOSTNOM STRETNUTÍ PRI ZÁKLADNOM KAMENI PAMÄTNÍKA SLOVENSKÉHO VYSŤAHOVALECTVA. POZDRAVUJEM VÁS, ORGANIZÁTOROV, NADŠENCOV MYŠLIENKY SLOVENSKEJ VZÁJOMNOSTI I VÁS, KTORÍ STE SEM PRIŠLI Z RÔZNYCH KÚTOV SVETA. CÍŤTE SA TU, PROSÍM, AKO DOMA. ŽELALA BY SOM SI, ABY VAŠE ZVÄZKY S DOMOVINOU, DOMOVINOU VAŠICH PREDKOV, BOLO TAKÉ AKO ČERVENÝ MRAMOR Z TARDOŠSKÉHO LOMU, Z KTORÉHO POCHÁDZA ZÁKLADNÝ KAMEŇ PAMÄTNÍKA A KTORÍ DAROVALI NAŠI KRAJANIA Z MAĎARSKA. TO, ŽE STE TERAZ TU, POTVRDZUJE, ŽE NEZABÚDATE NA SVOJE KORENE, ŽE VAŠE SPOJENIE S NAŠOU – VAŠOU KRAJINOU JE NAOZAJ PEVNÉ.

OPUSTIŤ SVOJ DOMOV JE VEĽMI ŤAŽKÉ ROZHODNUTIE. MOŽNO JEDNO Z NAJŤAŽŠÍCH V ŽIVOTE. AKÉ TO MUSÍ BYŤ ŤAŽKÉ, KEĎ ČLOVEK VIE, ŽE SA NEMÔŽE VRÁTIŤ, ŽE NIEKTORÝCH SVOJICH PRÍBUZNÝCH, PRIATEĽOV, ZNÁMYCH MOŽNO UŽ NIKDY V ŽIVOTE NEUVIDÍ.
V TAKEJTO SITUÁCII SA V MINULOSTI OCITLI STÁTISÍCE SLOVÁKOV. NEBOLI SME V TOM AKO NÁROD SAMI. NAPRÍKLAD V 19. STOROČÍ ODIŠLO Z EURÓPY DO SPOJENÝCH ŠTÁTOV AMERICKÝCH NEUVERITEĽNÝCH 32 MILIÓNOV ĽUDÍ.

HOSPODÁRSKA KRÍZA VYHNALA V DVADSIATYCH A TRIDSIATYCH ROKOCH MINULÉHO STOROČIA ZO SVOJICH DOMOVOV TISÍCKY SLOVÁKOV.
NÁZNAKY SLOBODY ROKU 1968 NETRVALI DLHO A ZOSTALI POD PÁSMI TANKOV SPRIATELENÝCH ARMÁD VARŠAVSKEJ ZMLUVY. A OPÄŤ EMIGRÁCIA, ODCHODY ZVÄČŠA MLADÝCH ĽUDÍ, KTORÍ SA NECHCELI ZMIERIŤ SO ŽIVOTOM BEZ SLOBODY, ZA OSTNATÝM DRÔTOM.

POČAS TOTALITNÉHO KOMUNISTICKÉHO REŽIMU OPUSTILI SLOVENSKO TISÍCE NAŠICH KRAJANOV. TOTALITNÝ REŽIM NEODPÚŠŤAL: EMIGRANTI SA MOHLI VRÁTIŤ DOMOV LEN POD HROZBOU VÄZENIA, ICH PRÍBUZNÍ NA SLOVENSKU BOLI ŠIKANOVANÍ A PRENASLEDOVANÍ, AŽ DO ROKU 1989 MALI V KÁDROVÝCH MATERIÁLOCH NEZMAZATEĽNÚ ŠKVRNU.

NOVEMBER 1989 PRINIESOL VYSNÍVANÚ SLOBODU A DEMOKRACIU. UŽ 22 ROKOV SA MÔŽEME TAKTO SLOBODNE STRETÁVAŤ A TEŠIŤ SA ZO VZÁJOMNEJ BLÍZKOSTI. A S VEDOMÍM, ŽE CESTY ZA HRANICE NAŠEJ KRAJINY VŽDY VEDÚ SPÄŤ DO SLOBODNEJ, DEMOKRATICKEJ VLASTI.
ODHADUJEME, ŽE V SÚČASNOSTI ŽIJE A PRACUJE V ZAHRANIČÍ PRIBLIŽNE 2,7 MILIÓNA SLOVENSKÝCH VYSŤAHOVALCOV A ICH POTOMKOV, Z TOHO VIAC AKO 300 TISÍC OBČANOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY.

VÁŽENÍ PRÍTOMNÍ, MILÍ PRIATELIA! VLÁDA SR SA ZAVIAZALA ZVYŠOVAŤ KVALITU ŽIVOTA OBČANOV A MENIŤ SLOVENSKO NA LEPŠÍ DOMOV PRE VŠETKÝCH. A NAŠE SĽUBY A ZÁVÄZKY PLNÍME. OBNOVILI SME RAST ZAMESTNANOSTI, POMALY, POSTUPNE, ALE OVEĽA VYŠŠIE AKO TO DOSAHUJE PRIEMER KRAJÍN EÚ. V PRVOM ŠTVRŤROKU 2011 STÚPLA ZAMESTNANOSŤ V SLOVENSKOM HOSPODÁRSTVE MEDZIROČNE AŽ O 2,1 % – ZNAMENÁ TO MEDZIROČNÝ NÁRAST POČTU PRACUJÚCICH AŽ O TAKMER 49 TISÍC OSÔB. MIERA NEZAMESTNANOSTI ZA PRVÝ ŠTVRŤROK 2011 MEDZIROČNE VÝRAZNE KLESLA Z 15,1 % NA 13,9 %. POČET VOĽNÝCH PRACOVNÝCH MIEST MEDZIROČNE VZRÁSTOL O 11, 3 % A PRIEMERNÁ MZDA STÚPLA O 3, 2 %. TRH PRÁCE ZAREAGOVAL NA OŽIVENIE EKONOMIKY A ZOTAVUJE SA, A TO AJ NAPRIEK PRETRVÁVAJÚCIM DOPADOM KRÍZY. PRIJALI SME OPATRENIA NA ÚČINNEJŠÍ BOJ PROTI KORUPCII A KLIENTELIZMU, NA ZLEPŠENIE VYMÁHATEĽNOSTI PRÁVA PRE VŠETKÝCH, ZVYŠUJEME TRANSPARENTNOSŤ. AJ VĎAKA TAKÝMTO OPATRENIAM SA ZLEPŠILO PODNIKATEĽSKÉ PROSTREDIE NA SLOVENSKU A OBNOVILA SA AJ DÔVERA INVESTOROV.

MILÍ PRIATELIA, NA ZÁVER DOVOĽTE VYJADRIŤ RADOSŤ Z TOHO, ŽE NA SLOVENSKU VZNIKÁ PAMÄTNÍK SLOVENSKÉHO VYSŤAHOVALECTVA. ŽE VZNIKÁ PAMÄTNÍK, KTORÝ V TEJTO – UŽ SLOBODNEJ – DOBE BUDE SYMBOLIZOVAŤ NIELEN ODCHODY, ALE AJ NÁVRATY, ŽE VZNIKÁ STÁLA PRIPOMIENKA NAŠICH DEJÍN I ĽUDSKÝCH PRÍBEHOV, PRIPOMIENKA DÁVNYCH I NIE TAK DÁVNYCH A NIE ĽAHKÝCH ZÁPASOV O EXISTENCIU.

ŽELÁM VÁM VŠETKÝM PRÍJEMNÉ LETO A SILNÝ POCIT VZÁJOMNOSTI.