Požehnaný nový rok 2012

Požehnaný nový rok 2012
v duchu obnovy slovenského národa
skrze dedičstvo otcov, ktoré sme dostali
od svätých solúnskych bratov
Cyrila a Metoda