Pozvánka na prezentáciu knihy Mateja Andráša

Spolok Slovákov v Poľsku
Krajanské múzeum Matice slovenskej
si Vás dovoľujú
P O Z V A Ť


na prezentáciu knihy MATEJ ANDRÁŠ A JEHO DIPLOMACIA SRDCA


pri príležitosti jeho životného jubilea (1921-2011)
Dňa 14.10.2011 (piatok) o 14.00 hod.
Jozefínskaknižnica Krajanského múzea Matice slovenskej
Matica slovenská, Grösslingova 23 Bratislava

Kontakt: V. D. Tapalagová – T.02/52925074, email:zsms@matica.sk