Pracovná cesta do Srbska

1. Predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Milan Vetrák sa počas svojej pracovnej cesty v Srbsku stretol so svojim partnerom v Srbskej republike, ktorým je Ministerstvo pre cirkvi a diaspóru (MCD). MCD na rokovaní zastupovali obaja štátni tajomníci, Miodrag Jakšić a Predrag Tojic.

Predmetom rokovania bolo nadviazanie vzájomnej spolupráce pri starostlivosti o krajanov vo svete, výmena skúseností  a dobrej praxe (tzv. „best practices“) ako aj diskusia o vytvorení novej platformy.

2. Predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Milan Vetrák sa počas svojej pracovnej návštevy Srbska stretol v Belehrade s ministrom kultúry, informovania a informačnej spoločnosti Republiky Srbska Predragom Markovićom. Premetom rokovania boli otázky ochrany a zachovania kultúrneho dedičstva vytvoreného Slovákmi žijúcimi v Srbsku.