Pracovná návšteva predsedu ÚSŽZ Igora Furdíka v Srbsku

Predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Igor Furdík sa v dňoch  3. – 6. augusta 2012 zúčastnil pracovnej návštevy v Srbsku.

Počas svojej návštevy rokoval s predstaviteľmi inštitúcií, organizácií a cirkvi zaoberajúcimi  sa problematikou Slovákov žijúcich v zahraničí. Absolvoval aj mnohé stretnutia s predstaviteľmi slovenských spolkov či s jednotlivými krajanmi.

Po príchode do Báčskeho Petrovca sa  Igor Furdík stretol s Jánom Varšom, veľvyslancom SR v Srbsku, s ktorým rokoval o aktuálnej situácii a problémoch slovenskej menšiny v Srbsku.

Následne navštívil Maticu slovenskú v Srbsku, kde sa  stretol s predsedníčkou matice Katarínou Melegovou–Melichovou a predstaviteľmi slovenských spolkov. Témou ich rozhovoru bolo 80. výročie založenia Matice slovenskej v Srbsku,  výsledky dotačných žiadostí, súčasné problémy krajanov a možný nákup tlačiarne Kultúra.

Pri príležitosti odhalenia pamätnej tabule Jána Kvačalu, na mieste, kde kedysi stála ľudová škola s učiteľským bytom, predniesol predseda ÚSŽZ slávnostný príhovor, v ktorom vyjadril potešenie z toho, že aj takýmto spôsobom sa pozdvihuje národné povedomie a hrdosť Slovákov v Srbsku.

V priebehu večera sa vo vojvodinskom divadle zúčastnil vstupného programu 51. ročníka Slovenských národných slávností. Na následnej slávnostnej recepcii sa stretol s predstaviteľmi srbskej vlády – predsedom vlády Srbskej republiky Ivicom Dačicom, ministrom kultúry Bratislavom Petkovičom, podpredsedom vlády Autonómnej provincie Vojvodina Dragoslavom Petrovičom a  Annou Tomanovou–Makanovou, podpredsedníčku Zhromaždenia Autonómnej pokrajiny Vojvodiny, ako aj s predstaviteľom obce Báčsky Petrovec – predsedom Pavlom Marčokom.

V sobotu sa Igor Furdík zúčastnil slávnostného zasadnutia zhromaždenia matice. Neskôr navštívil obec Kovačicu, kde s predstaviteľmi obce rokoval o budúcnosti domu Martina Jonáša, ktorý takisto navštívil. V miestnej knižnici si prezrel zrekonštruované priestory, na ktoré prostredníctvom dotácií prispel Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

V priebehu soboty navštívil aj malú obec Biele Blato, kde navštívil Slovenský evanjelický a. v.  cirkevný zbor. Stretol sa tu s farárom Branislavom Kulíkom, témou ich rozhovoru bola príprava komunitného centra pre slovenskú veriacu mládež, výstavbu ktorého podporil ÚSŽZ.

V nedeľu ráno navštívil predseda v Báčskom Petrovci bývalý chmeľový sklad, ktorý sa v budúcnosti prebuduje na Múzeum vojvodinských Slovákov. V priestoroch budúceho múzea sa stretol s riaditeľom múzea Pavlom Čánim, s ktorým rokoval o právnych, ekonomických a technických podrobnostiach pripravovaných rekonštrukčných prác. Skonštatoval, že rekonštrukciou bývalej chmeľnice získajú vojvodinskí Slováci  priam ideálny priestor na rozvoj muzeálnej, vedeckovýskumnej a výstavnej činnosti.

Neskôr sa zúčastnil slávnostnej bohoslužby v chráme božom SEAVC v Petrovci.  Po jej skončení sa stretol s biskupom slovenskej evanjelickej a. v. cirkvi Samuelom Vrbovským, s ktorým zhodnotili súčasný kultúrny a duchovný život slovenských veriacich v Srbsku.

Igor Furdík následne navštívil obec Stará Pazova. Tu sa najprv v priestoroch obce stretol s predstaviteľmi miestnej samosprávy, neskôr v priestoroch Slovenského kultúrneho umeleckého spolku Čmelík s predstaviteľmi spolku, miestneho odboru Matice slovenskej, základnej školy s vyučovacím jazykom slovenským a s predstaviteľmi slovenských spolkov. Témou ich rozhovorov boli plány krajanov do blízkej budúcnosti.

V rámci návštevy Starej Pazovy navštívil predseda farský úrad, kde sa nachádza bohatý archív osvietencov – Leškovcov, Hurbanovcov a Verešovcov z 18., 19. a 20. storočia. Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí podporil prostredníctvom dotačného systému systematizáciu a ochranu tohto archívneho fondu. S farárom Igorom Feldim hovorili o možnostiach budúcej podpory zo strany ÚSŽZ.

V posledný deň svojej pracovnej cesty navštívil Igor Furdík Nový Sad. V priestoroch Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov rokoval s predstaviteľmi ústavu a Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny o podrobnostiach rekonštrukcie domu Martina Jonáša, Múzea vojvodinských Slovákov a predaji tlačiarne Kultúra.

Cestou navštívil aj obec Selenča, kde sa stretol so srbskými krajanmi, s ktorým hovoril o ich plánovaných aktivitách v oblasti kultúry.

Počas svojich pracovných stretnutí vyzdvihol Igor Furdík význam osláv Slovenských národných slávností pre zachovanie slovenského jazyka, kultúry, umenia, tradícií a slovenskej národnej identity. Pozitívne hodnotil aj priateľské vzťahy medzi Slovenskom a Srbskom.