Pracovné stretnutie

Dňa 22. februára 2011 sa v priestoroch Úradu vlády SR uskutočnilo stretnutie s Mons. Róbertom Bezákom, trnavským arcibiskupom. Na rokovaní boli prítomní Viktor Nižňanský, vedúci Úradu vlády SR a Milan Vetrák, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Stretnutie nadväzovalo na predošlé aktivity hľadania foriem efektívnej spolupráce v oblasti podpory katolíckych misií v zahraničí. Rozhovor prebiehal v duchu výmeny vzájomných skúseností a poznatkov o živote a spolupráci so Slovákmi žijúcimi v zahraničí. Neformálne bolo dohodnuté, že arcibiskup R. Bezák bude kontaktnou osobou pre predsedu ÚSŽZ v prípade katolíckych misií medzi Slovákmi v zahraničí. Zároveň sa predpokladá, že na jeseň tohto roka bude zorganizované stretnutie za okrúhlym stolom so zástupcami všetkých cirkví a náboženských spoločností, ktoré sa podieľajú na misiách medzi krajanmi. V tejto súvislosti mieni M. Vetrák v najbližšej dobe osloviť aj zástupcov ďalších cirkví a náboženských spoločností na Slovensku. Závery okrúhleho stola by mali dopomôcť ku kvalitnejšiemu nastaveniu novej štátnej politiky a starostlivosti o Slovákov žijúcich v zahraničí.